ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp: 141
Data publikacji
2022-06-08 08:40:29
Numer
XXXVI/509/22
Tytuł
przekazania zgodnie z właściwością petycji z dnia 07.03.2022 r.
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Morągu
Adres
Zobacz
Lp: 142
Data publikacji
2022-06-08 08:38:41
Numer
02/2022
Tytuł
W sprawie przeprowadzenia kontroli zbiorów w filii bibliotecznej w Żabim Rogu
Nazwa jednostki
Miejska Biblioteka Publiczna im. K.I. Gałczyńskiego w Morągu
Adres
Zobacz
Lp: 143
Data publikacji
2022-06-08 08:37:59
Numer
XXXVI/508/22
Tytuł
pozostawienia petycji z dnia 01.01.2022 r. bez rozpatrzenia.
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Morągu
Adres
Zobacz
Lp: 144
Data publikacji
2022-06-07 14:47:53
Numer
Nr XXXVII_353_22
Tytuł
w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Nowe Włóki, gmina Dywity.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Dywity
Adres
Zobacz
Lp: 145
Data publikacji
2022-06-07 14:46:13
Numer
Nr XXXVII_352_22
Tytuł
w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ulicy Barczewskiego w Dywitach.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Dywity
Adres
Zobacz
Lp: 146
Data publikacji
2022-06-07 14:44:42
Numer
Nr XXXIIV_351_22
Tytuł
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Sętal, gmina Dywity – etap I.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Dywity
Adres
Zobacz
Lp: 147
Data publikacji
2022-06-07 14:42:34
Numer
Nr XXXIIV_350_22
Tytuł
w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Sętal, gmina Dywity – etap I.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Dywity
Adres
Zobacz
Lp: 148
Data publikacji
2022-06-07 14:41:01
Numer
Nr XXXVII_349_22
Tytuł
w sprawie przekazania środków finansowych z budżetu Gminy Dywity z przeznaczeniem na dofinansowanie rozbudowy skrzyżowania drogi krajowej nr 51 w rejonie miejscowości Dywity.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Dywity
Adres
Zobacz
Lp: 149
Data publikacji
2022-06-07 14:38:33
Numer
Nr XXXVII_348_22
Tytuł
w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Bukwałd na lata 2022-2029.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Dywity
Adres
Zobacz
Lp: 150
Data publikacji
2022-06-07 14:36:42
Numer
Nr XXXVII_347_22
Tytuł
w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Brąswałd na lata 2022-2029.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Dywity
Adres
Zobacz
Lp: 151
Data publikacji
2022-06-07 14:33:48
Numer
Nr XXXVII_346_22
Tytuł
w sprawie ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników OSP.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Dywity
Adres
Zobacz
Lp: 152
Data publikacji
2022-06-07 14:32:14
Numer
Nr XXXVII_345_22
Tytuł
w sprawie uchwalenia zmiany w budżecie Gminy Dywity na 2022r.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Dywity
Adres
Zobacz
Lp: 153
Data publikacji
2022-06-07 14:30:41
Numer
Nr XXXVII_344_22
Tytuł
w sprawie uchwalenia zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dywity na lata 2022– 2029.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Dywity
Adres
Zobacz
Lp: 154
Data publikacji
2022-06-07 13:12:11
Numer
88/2022
Tytuł
W sprawie zmian budżetu gminy na 2022 rok
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Piecki
Adres
Zobacz
Lp: 155
Data publikacji
2022-06-07 13:05:27
Numer
87/2022
Tytuł
W sprawie zmian budżetu gminy na 2022 rok
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Piecki
Adres
Zobacz
Lp: 156
Data publikacji
2022-06-07 10:37:12
Numer
Zarządzenie 423/2022
Tytuł
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2022 rok.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Dubeninki
Adres
Zobacz
Lp: 157
Data publikacji
2022-06-07 07:39:25
Numer
XLV/20/2022
Tytuł
w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łukcie.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Łukta
Adres
Zobacz
Lp: 158
Data publikacji
2022-06-06 15:00:35
Numer
91/2022
Tytuł
W sprawie powołania komisji przetargowej
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Piecki
Adres
Zobacz
Lp: 159
Data publikacji
2022-06-06 14:58:13
Numer
90/2022
Tytuł
W sprawie powołania komisji przetargowej
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Piecki
Adres
Zobacz
Lp: 160
Data publikacji
2022-06-06 14:56:03
Numer
89/2022
Tytuł
W sprawie powołania komisji przetargowej
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Piecki
Adres
Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji