ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp: 121
Data publikacji
2022-06-08 14:26:42
Numer
XL/278/2022
Tytuł
UCHWAŁA NR XL/278/2022 RADY GMINY WYDMINY z dnia 27 maja 2022r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wydminy na lata 2022 - 2039.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Wydminy
Adres
Zobacz
Lp: 122
Data publikacji
2022-06-08 14:26:41
Numer
XL/281/2022
Tytuł
UCHWAŁA NR XL/281/2022 RADY GMINY WYDMINY z dnia 27 maja 2022r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wydminach.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Wydminy
Adres
Zobacz
Lp: 123
Data publikacji
2022-06-08 13:45:27
Numer
575/2022
Tytuł
Zarządzenie Nr 575/2022 Wójta Gminy Lubawa z dnia 2 czerwca 2022 roku w sprawie powołania członków komisji przetargowej
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Lubawa
Adres
Zobacz
Lp: 124
Data publikacji
2022-06-08 13:45:26
Numer
576/2022
Tytuł
Zarządzenie Nr 576/2022 Wójta Gminy Lubawa z dnia 7 czerwca 2022 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia I publicznego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w m. Szczepankowo, który odbędzie się w dn. 10.06.2022 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Lubawa
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Lubawa
Adres
Zobacz
Lp: 125
Data publikacji
2022-06-08 13:24:10
Numer
XXXIV/222/22
Tytuł
Uchwała Nr XXXIV/222/22 Rady Gminy Lubawa z dnia 30 maja 2022 roku w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Lubawa
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Lubawa
Adres
Zobacz
Lp: 126
Data publikacji
2022-06-08 13:24:10
Numer
XXXIV/221/22
Tytuł
Uchwała Nr XXXIV/221/22 Rady Gminy Lubawa z dnia 30 maja 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Lubawa
Adres
Zobacz
Lp: 127
Data publikacji
2022-06-08 13:24:10
Numer
XXXIV/220/22
Tytuł
Uchwała Nr XXXIV/220/22 Rady Gminy Lubawa z dnia 30 maja 2022 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubawa na lata 2022-2032
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Lubawa
Adres
Zobacz
Lp: 128
Data publikacji
2022-06-08 11:33:38
Numer
XXXVII/520/22 - XXXVII/527/22
Tytuł
uchwały w sprawie gospodarki nieruchomościami
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Morągu
Adres
Zobacz
Lp: 129
Data publikacji
2022-06-08 11:28:38
Numer
XXXVII/519/22
Tytuł
sprawie wniesienia skargi do sądu administracyjnego na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 4 maja 2022 r. nr PN.4131.207.2022
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Morągu
Adres
Zobacz
Lp: 130
Data publikacji
2022-06-08 11:24:55
Numer
XXXVII/518/22
Tytuł
zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostródzkiemu w 2022 r.
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Morągu
Adres
Zobacz
Lp: 131
Data publikacji
2022-06-08 11:19:26
Numer
0050.52.2022
Tytuł
Zarządzenie Nr 0050.52.2022 Wójta Gminy Małdyty z dnia 7 czerwca 2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Małdyty
Adres
Zobacz
Lp: 132
Data publikacji
2022-06-08 11:17:39
Numer
XXXVII/517/22
Tytuł
w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego i objęcia dodatkowych udziałów w Przedsiębiorstwie Oczyszczania Sp. z o.o. w Morągu.
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Morągu
Adres
Zobacz
Lp: 133
Data publikacji
2022-06-08 09:50:55
Numer
XXXVII/516/22
Tytuł
zmiany budżetu Gminy Morąg na 2022 rok.
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Morągu
Adres
Zobacz
Lp: 134
Data publikacji
2022-06-08 09:39:49
Numer
XXXVII/515/22
Tytuł
zmiany WPF Gminy Morąg na lata 2022-2034.
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Morągu
Adres
Zobacz
Lp: 135
Data publikacji
2022-06-08 09:36:04
Numer
XXXVII/514/22
Tytuł
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Morąga z wykonania budżetu Gminy Morąg za 2021 r.
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Morągu
Adres
Zobacz
Lp: 136
Data publikacji
2022-06-08 09:24:02
Numer
XXXVII/513/22
Tytuł
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Morąg za 2021 rok wraz ze sprawozdaniem Burmistrza Morąga z wykonania budżetu Gminy Morąg za 2021r.
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Morągu
Adres
Zobacz
Lp: 137
Data publikacji
2022-06-08 09:16:02
Numer
XXXVII/512/22
Tytuł
udzielenia Burmistrzowi Morąga wotum zaufania.
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Morągu
Adres
Zobacz
Lp: 138
Data publikacji
2022-06-08 08:45:28
Numer
03/2022
Tytuł
W sprawie przeprowadzenia kontroli zbiorów w filii bibliotecznej w Słoneczniku
Nazwa jednostki
Miejska Biblioteka Publiczna im. K.I. Gałczyńskiego w Morągu
Adres
Zobacz
Lp: 139
Data publikacji
2022-06-08 08:44:50
Numer
XXXVI/510/22 - XXXVI/511/22
Tytuł
w sprawie oddalenia skarg na Dyrektora MOPS.
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Morągu
Adres
Zobacz
Lp: 140
Data publikacji
2022-06-08 08:40:29
Numer
XXXVI/509/22
Tytuł
przekazania zgodnie z właściwością petycji z dnia 07.03.2022 r.
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Morągu
Adres
Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji