ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp: 101
Data publikacji
2022-06-14 15:29:06
Numer
XLVII/26/2022
Tytuł
w sprawie zmian w budżecie gminy Łukta na 2022 r.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Łukta
Adres
Zobacz
Lp: 102
Data publikacji
2022-06-14 12:09:26
Numer
52/2022
Tytuł
ZARZĄDZENIE NR 52/2022 Wójta Gminy Wydminy z dnia 10 czerwca 2022r. w sprawie przymusowego doprowadzenia mężczyzn podlegających kwalifikacji wojskowej do Powiatowej Komisji Lekarskiej w Giżycku.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Wydminy
Adres
Zobacz
Lp: 103
Data publikacji
2022-06-14 12:03:50
Numer
Uchwała XLI/275/2022
Tytuł
w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Turku
Adres
Zobacz
Lp: 104
Data publikacji
2022-06-14 11:55:14
Numer
Uchwała XLI/274/2022
Tytuł
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tureckiego na lata 2022-2030
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Turku
Adres
Zobacz
Lp: 105
Data publikacji
2022-06-14 11:50:46
Numer
Uchwała XLI/273/2022
Tytuł
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Tureckiego na 2022 rok
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Turku
Adres
Zobacz
Lp: 106
Data publikacji
2022-06-14 08:29:49
Numer
XLVIII/303/22
Tytuł
w sprawie zmian w budżecie gminy Dąbrówno na 2022 r.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy w Dąbrównie
Adres
Zobacz
Lp: 107
Data publikacji
2022-06-14 08:27:19
Numer
XLVIII/302/22
Tytuł
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrówno na lata 2022-2035.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy w Dąbrównie
Adres
Zobacz
Lp: 108
Data publikacji
2022-06-14 08:22:33
Numer
OR.0050.69.2022
Tytuł
w sprawie częściowego podziału rezerwy ogólnej budżetu Gminy Dąbrówno na 2022 rok
Nazwa jednostki
Urząd Gminy w Dąbrównie
Adres
Zobacz
Lp: 109
Data publikacji
2022-06-14 08:20:51
Numer
OR.0050.68.2022
Tytuł
w sprawie zmiany zarządzenia nr Or.0050.45.2022 Wójta Gminy Dąbrówno z 20.04.2022 r w sprawie ustalenia planu finansowego dla środków pochodzących z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy Ukrainie w szczególności dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy w Dąbrównie
Adres
Zobacz
Lp: 110
Data publikacji
2022-06-10 09:04:56
Numer
XXXVI/239/2022
Tytuł
w sprawie zmian w Uchwale Nr XXXV/228/2022 Rady Gminy Lubomino z dnia 19 maja 2022 r., w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubomino na lata 2022-2030.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy w Lubominie
Adres
Zobacz
Lp: 111
Data publikacji
2022-06-10 09:01:52
Numer
XXXVI/238/2022
Tytuł
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Lubomino z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy w Lubominie
Adres
Zobacz
Lp: 112
Data publikacji
2022-06-10 08:56:54
Numer
XXXVI/237/2022
Tytuł
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Lubomino za 2021 rok.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy w Lubominie
Adres
Zobacz
Lp: 113
Data publikacji
2022-06-10 08:54:28
Numer
XXXVI/236/2022
Tytuł
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Lubomino wotum zaufania.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy w Lubominie
Adres
Zobacz
Lp: 114
Data publikacji
2022-06-09 13:42:23
Numer
0050.25.2022
Tytuł
w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego numer 3 w budynku nr 51 przy ul. Kopernika w Lubominie, stanowiącego własność Gminy Lubomino.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy w Lubominie
Adres
Zobacz
Lp: 115
Data publikacji
2022-06-09 10:36:20
Numer
49/2022
Tytuł
ZARZĄDZENIE Nr 49/2022 Wójta Gminy Wydminy z dnia 1 czerwiec 2022r. w sprawie upoważnienia Pani Agnieszki Gancarz - pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wydminach do realizacji zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Wydminy
Adres
Zobacz
Lp: 116
Data publikacji
2022-06-09 10:16:38
Numer
51/2022
Tytuł
ZARZĄDZENIE Nr 51/2022 Wójta Gminy Wydminy z dnia 8 czerwca 2022 roku w sprawie ustalenia stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu niebędącego własnością pracodawcy używanego do celów służbowych.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Wydminy
Adres
Zobacz
Lp: 117
Data publikacji
2022-06-09 08:51:29
Numer
0050.51.2022
Tytuł
Zarządzenie Nr 0050.51.2022 Wójta Gminy Małdyty z dnia 6 czerwca 2022 r. w sprawie upoważnienia pracownika do prowadzenia spraw w imieniu Wójta Gminy Małdyty.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Małdyty
Adres
Zobacz
Lp: 118
Data publikacji
2022-06-09 08:10:08
Numer
XLV/279/22
Tytuł
W sprawie zmian budżetu gminy na 2022 rok
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Piecki
Adres
Zobacz
Lp: 119
Data publikacji
2022-06-08 14:26:42
Numer
XL/280/2022
Tytuł
UCHWAŁA NR XL/280/2022 RADY GMINY WYDMINY z dnia 27 maja 2022 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Wydminy
Adres
Zobacz
Lp: 120
Data publikacji
2022-06-08 14:26:42
Numer
XL/279/2022
Tytuł
UCHWAŁA NR XL/279/2022 RADY GMINY WYDMINY z dnia 27 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wydminy na 2022r.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Wydminy
Adres
Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji