ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp: 81
Data publikacji
2022-06-21 14:23:16
Numer
99/2022
Tytuł
W sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Piecki
Adres
Zobacz
Lp: 82
Data publikacji
2022-06-21 14:15:48
Numer
97/2022
Tytuł
W sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego w Urzędzie Gminy Piecki
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Piecki
Adres
Zobacz
Lp: 83
Data publikacji
2022-06-21 14:04:19
Numer
98/2022
Tytuł
W sprawie: zaciągnięcia kredytu na finansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Piecki
Adres
Zobacz
Lp: 84
Data publikacji
2022-06-21 09:32:59
Numer
0050.28.2022
Tytuł
w sprawie organizacji i powołania służb stałego dyżuru w Urzędzie Gminy Lubomino na potrzeby podwyższenia gotowości obronnej państwa.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy w Lubominie
Adres
Zobacz
Lp: 85
Data publikacji
2022-06-20 15:40:48
Numer
96/2022
Tytuł
W sprawie okresowego powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej w Nawiadach
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Piecki
Adres
Zobacz
Lp: 86
Data publikacji
2022-06-20 14:33:47
Numer
0050.27.2022
Tytuł
w sprawie zmiany miejscowości Świękitki z rodzaju "część wsi Świękity" na rodzaj "kolonia".
Nazwa jednostki
Urząd Gminy w Lubominie
Adres
Zobacz
Lp: 87
Data publikacji
2022-06-20 14:07:46
Numer
Zarządzenie 427/2022
Tytuł
w sprawie niewykonania prawa pierwokupu prawa własności nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości Pluszkiejmy
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Dubeninki
Adres
Zobacz
Lp: 88
Data publikacji
2022-06-20 13:30:33
Numer
54/2022
Tytuł
Zarządzenie Nr 54/2022 Wójta Gminy Wydminy z dnia 17 czerwca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Wydminy
Adres
Zobacz
Lp: 89
Data publikacji
2022-06-20 13:29:44
Numer
47/2022
Tytuł
Zarządzenie Nr 47/2022 Wójta Gminy Wydminy z dnia 25 maja 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Wydminy
Adres
Zobacz
Lp: 90
Data publikacji
2022-06-20 13:20:24
Numer
53/2022
Tytuł
ZARZĄDZENIE NR 53/2022 Wójta Gminy Wydminy z dnia 13 czerwca 2022 roku w sprawie zatwierdzenia podziału środków finansowych na realizację zadań publicznych w roku 2022.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Wydminy
Adres
Zobacz
Lp: 91
Data publikacji
2022-06-20 13:17:31
Numer
50/2022
Tytuł
ZARZĄDZENIE NR 50/2022 Wójta Gminy Wydminy z dnia 7 czerwca 2022 roku w sprawie cen za przewóz osób i bagażu w przewozach pasażerskich na liniach użyteczności publicznej organizowanych przez Gminę Wydminy.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Wydminy
Adres
Zobacz
Lp: 92
Data publikacji
2022-06-20 12:32:51
Numer
OR. 120.23.2022
Tytuł
Zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia zasad (polityki) rachunkowości i instrukcji, stosowanych w starostwie powiatowym w Turku
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Turku
Adres
Zobacz
Lp: 93
Data publikacji
2022-06-20 12:20:37
Numer
Zarządzenie 426/2022
Tytuł
w sprawie niewykonania prawa pierwokupu prawa własności nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości Kiepojcie
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Dubeninki
Adres
Zobacz
Lp: 94
Data publikacji
2022-06-20 10:56:58
Numer
Zarządzenie 425/2022
Tytuł
w sprawie powołania komisji do opiniowania wniosków o udzielenie dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dubeninki
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Dubeninki
Adres
Zobacz
Lp: 95
Data publikacji
2022-06-20 10:21:32
Numer
Zarządzenie 424/2022
Tytuł
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą na stanowisku podinspektor ds. obronnych i ogólnych
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Dubeninki
Adres
Zobacz
Lp: 96
Data publikacji
2022-06-18 20:59:10
Numer
55/2022
Tytuł
Zarządzenie Nr 55/2022 Wójta Gminy Wydminy z dnia 17 czerwca 2022 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą przez Łukasza Augustynowicz – Specjalistę ds. promocji.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Wydminy
Adres
Zobacz
Lp: 97
Data publikacji
2022-06-17 07:19:56
Numer
0050.26.2022
Tytuł
w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2022 rok.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy w Lubominie
Adres
Zobacz
Lp: 98
Data publikacji
2022-06-15 14:25:33
Numer
94/2022
Tytuł
W sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Piecki
Adres
Zobacz
Lp: 99
Data publikacji
2022-06-15 14:23:23
Numer
93/2022
Tytuł
W sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Piecki
Adres
Zobacz
Lp: 100
Data publikacji
2022-06-15 14:19:00
Numer
92/2022
Tytuł
W sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Piecki
Adres
Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji