ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp: 5461
Data publikacji
2020-07-21 08:05:44
Numer
K/55/2017
Tytuł
w sprawie Regulaminu wynagrodzenia pracowników Urzędu Gminy Miedzichowo.
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 5462
Data publikacji
2020-07-21 08:04:15
Numer
K/54/2017
Tytuł
w sprawie planu finansowego na 2017 rok.
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 5463
Data publikacji
2020-07-21 08:02:51
Numer
K/53/2017
Tytuł
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej.
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 5464
Data publikacji
2020-07-21 08:01:08
Numer
K/52/2017
Tytuł
w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy na 2017 rok.
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 5465
Data publikacji
2020-07-21 07:59:41
Numer
K/51/2017
Tytuł
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji.
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 5466
Data publikacji
2020-07-21 07:58:12
Numer
K/50/2017
Tytuł
w sprawie zmiany zarządzenia Nr 18/2009 z dnia 29 maja 2009 roku w sprawie powołania stałej komisji inwentaryzacyjnej.
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 5467
Data publikacji
2020-07-21 07:55:54
Numer
K/49/2017
Tytuł
w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy na 2017 rok.
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 5468
Data publikacji
2020-07-21 07:54:19
Numer
K/48/2017
Tytuł
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej.
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 5469
Data publikacji
2020-07-21 07:52:39
Numer
K/47/2017
Tytuł
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej.
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 5470
Data publikacji
2020-07-21 07:50:42
Numer
K/46/2017
Tytuł
w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy na 2017 rok.
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 5471
Data publikacji
2020-07-21 07:49:15
Numer
K/45/2017
Tytuł
w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy za święto przypadające w sobotę w Urzędzie Gminy Miedzichowo w 2017 r.
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 5472
Data publikacji
2020-07-20 19:37:17
Numer
ZARZĄDZENIE NR 52/2020
Tytuł
ZARZĄDZENIE NR 52/2020 Wójta Gminy Janowiec Kościelny z dnia 14 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za najem lokali socjalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Janowiec Kościelny,
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 5473
Data publikacji
2020-07-20 19:34:19
Numer
ZARZĄDZENIE NR 46/2020
Tytuł
ZARZĄDZENIE NR 46/2020 Wójta Gminy Janowiec Kościelny z dnia23 czerwca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dotyczących realizacji projektu "Zdalna - Szkoła - Wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lara 2014-2020.
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 5474
Data publikacji
2020-07-20 15:18:33
Numer
K/44/2017
Tytuł
w sprawie zasad (polityki) rachunkowości i zakładowego planu kont dotyczących operacji w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu operacyjnego na lata 2014-2020.
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 5475
Data publikacji
2020-07-20 15:16:30
Numer
K/43/2017
Tytuł
w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy na 2017 rok.
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 5476
Data publikacji
2020-07-20 15:14:21
Numer
K/42/2017
Tytuł
w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji z zakresu świadczeń wychowawczych i funduszu alimentacyjnego.
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 5477
Data publikacji
2020-07-20 15:12:31
Numer
K/41/2017
Tytuł
w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy na 2017 rok.
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 5478
Data publikacji
2020-07-20 15:10:54
Numer
K/40/2017
Tytuł
w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji z zakresu świadczeń rodzinnych.
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 5479
Data publikacji
2020-07-20 15:07:20
Numer
K/39/2017
Tytuł
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej.
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 5480
Data publikacji
2020-07-20 15:05:35
Numer
K/38/2017
Tytuł
w sprawie upoważnienia dla Kierowników Referatu Infrastruktury i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Miedzichowo.
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji