ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp: 5461
Data publikacji
2014-01-22 09:28:23
Numer
XXX/242/13
Tytuł
UCHWAŁA NR XXX/242/13 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Janowiec Kościelny na rok 2013 r.
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 5462
Data publikacji
2014-01-22 09:21:10
Numer
XXX/241/13
Tytuł
UCHWAŁA NR XXX/241/13 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Kościelny na lata 2013-2019
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 5463
Data publikacji
2013-12-05 12:52:48
Numer
XXIX/240/2013
Tytuł
UCHWAŁA NR XXIX/240/2013 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do opracowania i wdrażania Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Janowiec Kościelny.
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 5464
Data publikacji
2013-12-05 12:48:37
Numer
XXIX/239/2013
Tytuł
UCHWAŁA NR XXIX/239/2013 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Janowiec Kościelny z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014.
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 5465
Data publikacji
2013-12-05 12:42:56
Numer
XXIX/238/2013
Tytuł
UCHWAŁA NR XXIX/238/2013 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej i sposobu jej poboru.
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 5466
Data publikacji
2013-12-05 12:40:07
Numer
XXIX/237/2013
Tytuł
UCHWAŁA NR XXIX/237/2013 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego.
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 5467
Data publikacji
2013-12-05 12:37:22
Numer
XXIX/236/2013
Tytuł
UCHWAŁA NR XXIX/236/2013 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie: podatku od środków transportowych.
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 5468
Data publikacji
2013-12-05 12:32:07
Numer
XXIX/235/201
Tytuł
UCHWAŁA NR XXIX/235/2013 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie: stawek podatku od nieruchomości na 2014 r.
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 5469
Data publikacji
2013-12-05 12:29:42
Numer
XXIX/234/2013
Tytuł
UCHWAŁA NR XXIX/234/2013 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nidzickiemu na realizację zadania pn. "remont drogi powiatowej Nr 1564N Bukowiec Wielki - Zaborowo od km 3+485 dł. 0,950 km w m. Zaborowo"
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 5470
Data publikacji
2013-12-05 12:26:02
Numer
XXIX/233/2013
Tytuł
UCHWAŁA NR XXIX/233/2013 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Janowiec Kościelny na 2013 rok.
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 5471
Data publikacji
2013-12-05 12:20:39
Numer
XXIX/232/2013
Tytuł
UCHWAŁA NR XXIX/232/2013 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Kościelny na lata 2013-2019
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 5472
Data publikacji
2013-10-21 14:54:57
Numer
XXVIII/231/13
Tytuł
UCHWAŁA NR XXVIII/231/13 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 9 października 2013 r. w sprawie: wyrażenia zgody na współdziałanie z Gminą Janowo, Gminą Rozogi, Gminą Wielbark i Gminą Świętajno w celu przeprowadzenia wspólnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej.
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 5473
Data publikacji
2013-10-21 14:51:45
Numer
XXVIII/230/13
Tytuł
UCHWAŁA NR XXVIII/230/13 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 9 października 2013 r. w sprawie wniesienia odpowiedzi na skargę i udzielenia pełnomocnictwa.
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 5474
Data publikacji
2013-10-21 14:49:32
Numer
XXVIII/229/13
Tytuł
UCHWAŁA NR XXVIII/229/13 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 9 października 2013 r. w sprawie: uchylenia uchwały Nr XXII/136/2001 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 24 kwietnia 2001 r. w sprawie określenia zasad prowadzenia przez Zarząd Gminy gospodarki majątkiem Gminy Janowiec Kościelny w zakresie nabywania, zbywania i obciążania zabudowanych i niezabudowanych nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata oraz zbywania komunalnych nieruchomości zabudowanych.
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 5475
Data publikacji
2013-10-21 14:43:20
Numer
XXVIII/228/13
Tytuł
UCHWAŁA NR XXVIII/228/13 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 9 października 2013 r. w sprawie: uchylenia uchwały Nr XXVI/220/13 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 19 lipca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 5476
Data publikacji
2013-10-21 14:40:47
Numer
XXVIII/227/13
Tytuł
UCHWAŁA NR XXVIII/227/13 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 09 października 2013 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Samorządowego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Janowcu Kościelnym.
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 5477
Data publikacji
2013-10-21 14:38:38
Numer
XXVIII/226/13
Tytuł
UCHWAŁA NR XXVIII/226/13 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 09 października 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Nr XXVI/217/13 z dnia 19 lipca 2013 r. w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z obiektu sportowego "ORLIK 2012"
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 5478
Data publikacji
2013-10-21 14:35:40
Numer
XXVIII/225/13
Tytuł
UCHWAŁA Nr XXVIII/225/13 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 9 października 2013 r. w sprawie: udzielenia dotacji celowej dla Powiatu Nidzickiego na realizację inwestycji pn. "Remont drogi powiatowej Nr 156N Bukowiec Wielki-Zaborowo od km 3+535 do km 4+485 dł. 0,950 km w m. Zaborowo:.
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 5479
Data publikacji
2013-10-21 14:31:01
Numer
XXVIII/224/13
Tytuł
UCHWAŁA NR XXVIII/224/13 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 9 października 2013 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Janowiec Kościelny na 2013 r.
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 5480
Data publikacji
2013-10-21 14:24:09
Numer
XXVIII/223/13
Tytuł
UCHWAŁA NR XXVIII/223/13 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 9 października 2013 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Kościelny na lata 2013-2019
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji