ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp: 5421
Data publikacji
2014-06-10 19:23:16
Numer
XXXIV/281/14
Tytuł
UCHWAŁA NR XXXIV/281/14 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 30 maja 2014 r w sprawie: zmian w budżecie gminy Janowiec Kościelny na 2014 rok.
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 5422
Data publikacji
2014-06-10 19:19:59
Numer
XXXIV/280/14
Tytuł
UCHWAŁA NR XXXIV/280/14 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Kościelny na lata 2014-2019.
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 5423
Data publikacji
2014-06-10 19:17:03
Numer
XXXIV/279/14
Tytuł
UCHWAŁA NR XXXIV/279/14 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Janowiec Kościelny na 2014 rok.
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 5424
Data publikacji
2014-06-10 19:11:38
Numer
XXXIV/278/14
Tytuł
UCHWAŁA NR XXXIV/278/14 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Kościelny na lata 2014-2019
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 5425
Data publikacji
2014-05-28 09:30:53
Numer
XXXIII/277/14
Tytuł
UCHWAŁA NR XXXIII/277/14 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie zabezpieczenia środków finansowych niezbędnych do realizacji projektu pt. "Modernizacja oddziału przedszkolnego w Janowcu Kościelnym szansą na lepsze jutro" w ramach działania 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 5426
Data publikacji
2014-05-28 09:24:40
Numer
XXXIII/276/14
Tytuł
UCHWAŁA NR XXXIII/276/14 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie: ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Janowiec Kościelny.
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 5427
Data publikacji
2014-05-28 09:23:28
Numer
XXXIII/275/14
Tytuł
UCHWAŁA NR XXXIII/275/14 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie: odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Rady Gminy Janowiec Kościelny Nr XXXII/264/14 z dnia 31 marca 2014.
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 5428
Data publikacji
2014-05-28 09:21:05
Numer
XXXIII/274/14
Tytuł
UCHWAŁA NR XXXIII/274/14 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Janowiec Kościelny
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 5429
Data publikacji
2014-05-28 09:17:34
Numer
XXXIII/273/14
Tytuł
UCHWAŁA NR XXXIII/273/14 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Janowiec Kościelny na 2014 rok.
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 5430
Data publikacji
2014-05-28 09:14:01
Numer
XXXIII/272/14
Tytuł
UCHWAŁA NR XXXIII/272/14 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Kościelny na lata 2014-2019
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 5431
Data publikacji
2014-05-08 19:29:55
Numer
XXXI/264/14
Tytuł
UCHWAŁA NR XXXI/264/14 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 5432
Data publikacji
2014-05-08 19:27:23
Numer
XXXI/255/14
Tytuł
UCHWAŁA NR XXXI/255/14 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 21 stycznia 2014 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Janowiec Kościelny na 2014 rok.
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 5433
Data publikacji
2014-05-08 19:24:25
Numer
XXXI/254/14
Tytuł
UCHWAŁA NR XXXI/254/14 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 21 stycznia 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 5434
Data publikacji
2014-05-08 19:17:14
Numer
XXXI/253/14
Tytuł
UCHWAŁA NR XXXI/253/14 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 21 stycznia 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w zakresie przyznania pomocy na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 5435
Data publikacji
2014-05-08 19:11:07
Numer
XXXI/252/14
Tytuł
UCHWAŁA NR XXXI/252/14 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 21 stycznia 2014 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc w zakresie dożywiania w Gminie Janowiec Kościelny " na lata 2014-2020.
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 5436
Data publikacji
2014-05-03 09:56:55
Numer
XXXII/271/14
Tytuł
UCHWAŁA NR XXXII/271/14 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Janowo, a Gminą Janowiec Kościelny w zakresie objęcia mieszkańców Gminy Janowo opieką i usługami świadczonymi przez środowiskowy Dom Samopomocy w Szczepkowie Borowym.
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 5437
Data publikacji
2014-05-03 09:53:07
Numer
XXXII/270/14
Tytuł
UCHWAŁA NR XXXII/270/14 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie: nieodpłatnego przejęcia nieruchomości stanowiącej Własność Skarbu Państwa - Zasób Agencji Nieruchomości Rolnych.
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 5438
Data publikacji
2014-05-02 18:34:58
Numer
XXXII/269/
Tytuł
UCHWAŁA NR XXXII/269/14 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie: zatwierdzenia do realizacji projektu pt. "Modernizacja oddziału przedszkolnego w Janowcu Kościelnym szansą na lepsze jutro" w ramach działania 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 5439
Data publikacji
2014-05-02 18:27:35
Numer
XXXII/268/14
Tytuł
UCHWAŁA NR XXXII/268/14 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokali mieszkalnych.
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 5440
Data publikacji
2014-05-02 18:19:52
Numer
XXXII/267/14
Tytuł
UCHWAŁA NR XXXII/267/14 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokali mieszkalnych.
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji