ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp: 5401
Data publikacji
2020-07-21 15:14:33
Numer
K/44/2018
Tytuł
w sprawie zniesienia przyznanej klauzuli tajności na dokumentach niejawnych wytworzonych w Urzędzie Gminy w Miedzichowie oznaczonych klauzulą "ZASTRZEŻONE".
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 5402
Data publikacji
2020-07-21 15:12:29
Numer
K/43/2018
Tytuł
w sprawie dnia wolnego od pracy w dniu 2 listopada 2018 r.
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 5403
Data publikacji
2020-07-21 15:10:34
Numer
K/42/2018
Tytuł
w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy na 2018 rok.
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 5404
Data publikacji
2020-07-21 15:08:47
Numer
K/41/2018
Tytuł
w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy na 2018 rok.
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 5405
Data publikacji
2020-07-21 15:06:31
Numer
K/40/2018
Tytuł
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji.
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 5406
Data publikacji
2020-07-21 15:04:54
Numer
K/39/2018
Tytuł
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej.
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 5407
Data publikacji
2020-07-21 14:58:50
Numer
K/38/2018
Tytuł
w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy na 2018 rok.
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 5408
Data publikacji
2020-07-21 14:56:33
Numer
K/37/2018
Tytuł
w sprawie powołania operatorów informatycznych obsługi obwodowych komisji wyborczych oraz wskazania osoby na stanowisko pełnomocnik do spraw informatyki Gminnej Komisji Wyborczej w Miedzichowie w wyborach do organów samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 5409
Data publikacji
2020-07-21 14:50:52
Numer
K/36/2018
Tytuł
w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy na 2018 rok.
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 5410
Data publikacji
2020-07-21 14:46:23
Numer
K/35/2018
Tytuł
w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy na 2018 rok.
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 5411
Data publikacji
2020-07-21 14:44:53
Numer
K/34/2018
Tytuł
w sprawie powołania zespołu kontrolnego.
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 5412
Data publikacji
2020-07-21 14:42:03
Numer
K/33/2018
Tytuł
w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy na 2018 rok.
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 5413
Data publikacji
2020-07-21 14:39:40
Numer
K/32/2018
Tytuł
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Miedzichowo.
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 5414
Data publikacji
2020-07-21 14:37:22
Numer
K/31/2018
Tytuł
w sprawie planu finansowego na 2018 rok.
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 5415
Data publikacji
2020-07-21 14:35:21
Numer
K/30/2018
Tytuł
w sprawi8e planu finansowego Urzędu Gminy na 2018 rok.
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 5416
Data publikacji
2020-07-21 14:32:59
Numer
K/29/2018
Tytuł
w sprawie planu finansowego na 2018 rok.
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 5417
Data publikacji
2020-07-21 14:31:34
Numer
K/28/2018
Tytuł
w sprawie uzupełnienia jednolitego wykazu akt w Urzędzie Gminy Miedzichowo.
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 5418
Data publikacji
2020-07-21 14:29:40
Numer
K/27/2018
Tytuł
w sprawie zmiany zasady (polityki) rachunkowości.
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 5419
Data publikacji
2020-07-21 14:28:23
Numer
K/26/2018
Tytuł
w sprawie powołania komisji do oceny przydatności składników majątku ruchomego do dalszego użytkowania.
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 5420
Data publikacji
2020-07-21 14:24:11
Numer
K/25/2018
Tytuł
w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy na 2018 rok.
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji