ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp: 5401
Data publikacji
2014-11-06 14:20:30
Numer
XXXVII/301/2014
Tytuł
UCHWAŁA NR XXXVII/301/2014 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 30 października 2014 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Janowiec Kościelny na 2014 rok.
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 5402
Data publikacji
2014-11-06 14:15:12
Numer
XXXVII/300/2014
Tytuł
UCHWAŁA NR XXXVII/300/2014 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 30 października 2014 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Kościelny na lata 2014-2019
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 5403
Data publikacji
2014-10-13 18:15:01
Numer
XXXVI/299//14
Tytuł
UCHWAŁA NR XXXVI/299//14 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 30 września 2014 r. w sprawie powołania Skarbnika Gminy Janowiec Kościelny.
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 5404
Data publikacji
2014-10-13 18:10:08
Numer
XXXVI/296//14
Tytuł
UCHWAŁA NR XXXVI/296//14 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 30 września 2014 r. w sprawie: wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości na rzecz Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 5405
Data publikacji
2014-10-13 18:10:03
Numer
XXXVI/298//14
Tytuł
UCHWAŁA NR XXXVI/298//14 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 30 września 2014 r. w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Janowiec Kościelny
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 5406
Data publikacji
2014-10-13 18:08:25
Numer
XXXVI/297//14
Tytuł
UCHWAŁA NR XXXVI/297//14 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 30 września 2014 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 5407
Data publikacji
2014-10-13 18:00:08
Numer
XXXVI/295//14
Tytuł
UCHWAŁA NR XXXVI/295//14 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 30 września 2014 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie przez Wójta Gminy Janowiec Kościelny ze Skarbem Państwa - Nadleśnictwem Nidzica, na czas nieoznaczony, umowy dzierżawy nieruchomości leśnej, w celu utrzymania i eksploatacji zabudowanego wodociągu.
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 5408
Data publikacji
2014-10-13 17:55:56
Numer
XXXVI/294/14
Tytuł
UCHWAŁA NR XXXVI/294/14 Rady Gminy Janowiec z dnia 30 września 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia regulaminu przyznawania nagród za osiągnięcia w dziadzinie sportu.
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 5409
Data publikacji
2014-10-13 17:51:38
Numer
XXXVI/293/14
Tytuł
UCHWAŁA NR XXXVI/293/14 Rady Gminy Janowiec z dnia 30 września 2014 r. w sprawie: uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Janowiec Kościelny.
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 5410
Data publikacji
2014-10-13 17:48:35
Numer
XXXVI/292/14
Tytuł
UCHWAŁA NR XXXVI/292/14 Rady Gminy Janowiec z dnia 30 września 2014 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Janowiec Kościelny na 2014 rok.
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 5411
Data publikacji
2014-10-13 17:41:53
Numer
XXXVI/291/14
Tytuł
UCHWAŁA NR XXXVI/291/14 Rady Gminy Janowiec z dnia 30 września 2014 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Kościelny na lata 2014-2019.
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 5412
Data publikacji
2014-07-04 12:25:14
Numer
XXXV/284/14
Tytuł
UCHWAŁA NR XXXV/284/14 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Janowiec Kościelny za 2014 rok.
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 5413
Data publikacji
2014-07-04 12:22:26
Numer
XXXV/290/14
Tytuł
UCHWAŁA NR XXXV/290/14 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia Uchwały Nr XIX/98/2014 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin "Działdowszczyzna" w sprawie zmiany Statutu Ekologicznego Związku Gmin "Działdowszczyzna"
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 5414
Data publikacji
2014-07-04 12:18:03
Numer
XXXV/289/14
Tytuł
UCHWAŁA NR XXXV/289/14 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie: zmiany nieruchomości.
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 5415
Data publikacji
2014-07-04 12:16:15
Numer
XXXV/288/14
Tytuł
UCHWAŁA NR XXXV/288/14 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie skargi ...... wraz z odpowiedzią na skargę,
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 5416
Data publikacji
2014-07-04 12:11:56
Numer
XXXV/287/14
Tytuł
UCHWAŁA NR XXXV/287/14 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie : odmowy uwzględniania uzasadnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Rady Gminy Janowiec Kościelny Nr XXXII/264/14 z dnia 31 marca 2014 roku.
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 5417
Data publikacji
2014-07-04 12:07:47
Numer
XXXV/286/14
Tytuł
UCHWAŁA NR XXXV/286/14 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie określenia regulaminu przyznawania nagród za osiągnięcia w dziedzinie sportu.
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 5418
Data publikacji
2014-07-04 12:01:23
Numer
XXXV/285/14
Tytuł
UCHWAŁA NR XXXV/285/14 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie współdziałania z innymi samorządami w celu grupowego zakupu energii elektrycznej.
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 5419
Data publikacji
2014-07-04 11:50:12
Numer
XXXV/283/14
Tytuł
UCHWAŁA NR XXXV/283/14 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Janowiec Kościelny za 2013 rok.
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 5420
Data publikacji
2014-07-04 11:48:02
Numer
XXXV/282/14
Tytuł
UCHWAŁA NR XXXV/282/14 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Janowiec Kościelny za rok 2013.
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji