ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp: 5381
Data publikacji
2015-01-13 11:30:51
Numer
III/12/2014
Tytuł
UCHWAŁA NR III/12/2014 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Kościelny na lata 2014-2024
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 5382
Data publikacji
2014-12-16 09:31:35
Numer
II/11/14
Tytuł
UCHWAŁA NR II/11/14 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Janowiec Kościelny.
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 5383
Data publikacji
2014-12-16 09:25:37
Numer
II/10/14
Tytuł
UCHWAŁA NR II/10/14 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie:zmian w budżecie gminy Janowiec Kościelny na 2014 rok.
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 5384
Data publikacji
2014-12-16 09:23:29
Numer
II/9/14
Tytuł
UCHWAŁA NR II/9/14 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie: stawek podatku od nieruchomości.
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 5385
Data publikacji
2014-12-16 09:20:43
Numer
II/8/14
Tytuł
UCHWAŁA NR II/8/14 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego.
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 5386
Data publikacji
2014-12-16 09:17:19
Numer
II/7/14
Tytuł
UCHWAŁA NR II/7/14 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Oświaty i Kultury.
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 5387
Data publikacji
2014-12-16 09:14:04
Numer
II/6/14
Tytuł
UCHWAŁA NR II/6/14 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu. .
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 5388
Data publikacji
2014-12-16 09:12:06
Numer
II/5/14
Tytuł
UCHWAŁA NR II/5/14 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej i ustalenia składu osobowego.
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 5389
Data publikacji
2014-12-09 12:13:10
Numer
I/4/14
Tytuł
UCHWAŁA NR I/4/14 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Janowiec Kościelny na 2014 rok.
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 5390
Data publikacji
2014-12-09 12:10:00
Numer
I/3/14
Tytuł
UCHWAŁA NR I/3/14 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy.
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 5391
Data publikacji
2014-12-09 12:08:08
Numer
I/2/14
Tytuł
UCHWAŁA NR I/2/14 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy.
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 5392
Data publikacji
2014-12-09 12:06:29
Numer
I/I/14
Tytuł
UCHWAŁA NR I/I/14 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania wyboru na Przewodniczącego Rady Gminy i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Janowiec Kościelny.
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 5393
Data publikacji
2014-12-03 14:28:47
Numer
I/3/14
Tytuł
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Dubeninki
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Dubeninki
Adres
Zobacz
Lp: 5394
Data publikacji
2014-11-25 19:35:20
Numer
XXXVIII/308/2014
Tytuł
UCHWAŁA NR XXXVIII/308/2014 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 19 listopada 2014 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Janowiec Kościelny na 2014 rok.
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 5395
Data publikacji
2014-11-25 19:28:31
Numer
XXXVIII/307/2014
Tytuł
UCHWAŁA NR XXXVIII/307/2014 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 19 listopada 2014 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Kościelny na lata 2014-2024
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 5396
Data publikacji
2014-11-25 19:23:44
Numer
XXXVIII/306/2014
Tytuł
UCHWAŁA NR XXXVIII/306/2014 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 19 listopada 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na sfinansowanie zobowiązań Gminy z tytułu kredytów i pożyczek poprzez przejęcie długu.
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 5397
Data publikacji
2014-11-06 14:32:50
Numer
XXXVII/305/2014
Tytuł
UCHWAŁA NR XXXVII/305/2014 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 30 października 2014 r. w sprawie zatwierdzenia Uchwały Nr XXI/110/2014 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin "Działdowszczyzna" w sprawie zmiany Statutu Ekologicznego Związku Gmin "Działdowszczyzna"
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 5398
Data publikacji
2014-11-06 14:29:35
Numer
XXXVII/304/2014
Tytuł
UCHWAŁA NR XXXVII/304/2014 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 30 października 2014 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Janowiec Kościelny z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015.
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 5399
Data publikacji
2014-11-06 14:25:57
Numer
XXXVII/303/2014
Tytuł
UCHWAŁA NR XXXVII/303/2014 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 30 października 2014 r. w sprawie:zmiany Uchwały Nr XVII/138/12 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych.
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 5400
Data publikacji
2014-11-06 14:22:26
Numer
XXXVII/302/2014
Tytuł
UCHWAŁA NR XXXVII/302/2014 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 30 października 2014 r. w sprawie:zmiany Uchwały Nr IX/76/11 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 30 sierpnia 2011
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji