ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp: 5321
Data publikacji
2015-12-02 12:51:45
Numer
XIII/71/2015
Tytuł
UCHWAŁA NR XIII/71/2015 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości.
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 5322
Data publikacji
2015-12-02 12:49:47
Numer
XIII/70/201
Tytuł
UCHWAŁA NR XIII/70/2015 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości.
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 5323
Data publikacji
2015-12-02 12:47:44
Numer
XIII/69/2015
Tytuł
UCHWAŁA NR XIII/69/2015 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Janowiec Kościelny na 2015 rok
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 5324
Data publikacji
2015-12-02 12:42:55
Numer
XIII/68/2015
Tytuł
UCHWAŁA NR XIII/68/2015 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Janowiec Kościelny na lata 2015-2024
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 5325
Data publikacji
2015-11-09 12:04:23
Numer
XII/67/2015
Tytuł
UCHWAŁA NR XII/67/2015 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 29 października 2015 r. w sprawie przystąpienia do ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane, dla gminy Janowiec Kościelny.
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 5326
Data publikacji
2015-11-09 11:58:54
Numer
XII/66/201
Tytuł
UCHWAŁA NR XII/66/2015 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 29 października 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Janowiec Kościelny zadania z zakresu administracji rządowej i zawarcie w tym zakresie porozumienia z Wojewodą Warmińsko-Mazurskiem.
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 5327
Data publikacji
2015-11-09 11:47:24
Numer
XII/65/2015
Tytuł
UCHWAŁA NR XII/65/2015 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 29 października 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany nieruchomości pomiędzy Gminą Janowiec Kościelny a Skarbem Państwa - Nadleśnictwem Nidzica.
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 5328
Data publikacji
2015-11-09 11:45:05
Numer
XII/64/2015
Tytuł
UCHWAŁA NR XII/64/2015 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 29 października 2015 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Gminy Janowiec Kościelny na lata 2016-2020.
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 5329
Data publikacji
2015-11-09 11:41:31
Numer
XII/63/2015
Tytuł
UCHWAŁA NR XII/63/2015 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 29 października 2015 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Gminy Janowiec Kościelny na 2016 rok.
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 5330
Data publikacji
2015-11-09 11:31:01
Numer
XII/62/2015
Tytuł
UCHWAŁA NR XII/62/2015 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 29 października 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nidzickiemu.
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 5331
Data publikacji
2015-11-09 11:20:40
Numer
XII/61/2015
Tytuł
UCHWAŁA NR XII/61/2015 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Janowiec Kościelny na 2015 rok
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 5332
Data publikacji
2015-11-09 11:06:54
Numer
XII/60/2015
Tytuł
UCHWAŁA NR XII/60/2015 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Janowiec Kościelny na lata 2015-2024
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 5333
Data publikacji
2015-10-01 10:48:38
Numer
XI/59/2015
Tytuł
UCHWAŁA NR XI/59/2015 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 25 września 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Janowiec Kościelny na lata 2015-2018 w zakresie budowy lub modernizacji dróg lokalnych.
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 5334
Data publikacji
2015-10-01 10:45:49
Numer
XI/58/2015
Tytuł
UCHWAŁA NR XI/58/2015 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 25 września 2015 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zwrot nieruchomości.
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 5335
Data publikacji
2015-10-01 10:43:17
Numer
XI/57/2015
Tytuł
UCHWAŁA NR XI/57/2015 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 25 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Janowiec Kościelny na 2015 rok
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 5336
Data publikacji
2015-10-01 10:35:25
Numer
XI/56/2015
Tytuł
UCHWAŁA NR XI/56/2015 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 25 września 2015 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Janowiec Kościelny na lata 2015-2024.
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 5337
Data publikacji
2015-08-12 11:54:11
Numer
X/54/2015
Tytuł
UCHWAŁA NR X/54/2015 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Janowiec Kościelny na lata 2015-2024
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 5338
Data publikacji
2015-08-10 13:57:51
Numer
X/55/2015
Tytuł
UCHWAŁA NR X/55/2015 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Janowiec Kościelny na 2015 rok
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 5339
Data publikacji
2015-07-14 09:24:50
Numer
IX/53/2015
Tytuł
UCHWAŁA NR IX/53/2015 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 29 czerwca 2015 r w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statusu Samorządowego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Janowcu Kościelnym.
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 5340
Data publikacji
2015-07-14 09:20:43
Numer
IX/52/2015
Tytuł
UCHWAŁA NR IX/52/2015 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 29 czerwca 2015 r w sprawie przeznaczenia do sprzedaży niezabudowanych nieruchomości celem poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych.
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji