ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp: 5241
Data publikacji
2020-05-13 12:57:01
Numer
99/383/20
Tytuł
pozbawienia kategorii dróg gminnych drogi położonej na terenie gminy Iława
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 5242
Data publikacji
2020-05-13 12:51:03
Numer
99/382/20
Tytuł
opinii dotyczącej zaliczenia dróg na terenie gminy Iława do kategorii dróg gminnych
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 5243
Data publikacji
2020-05-13 12:16:45
Numer
99/381/20
Tytuł
zmian w budżecie powiatu na 2020 rok
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 5244
Data publikacji
2020-05-13 12:02:46
Numer
99/380/20
Tytuł
przyjęcia sprawozdania finansowego Powiatu Iławskiego za rok 2019
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 5245
Data publikacji
2020-05-12 18:19:24
Numer
ZARZĄDZENIE NR 33/2020
Tytuł
ZARZĄDZENIE NR 33/2020 Wójta Gminy Janowiec Kościelny z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Janowiec Kościelny na 2020 r
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 5246
Data publikacji
2020-05-12 15:07:09
Numer
110/2020
Tytuł
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru robót budowlanych zadania pn.: „Zachowanie dziedzictwa kulturowego dzięki renowacji Zamku w Kętrzynie wraz z jego otoczeniem” na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o Samorządzie Gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. , poz. 506)
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 5247
Data publikacji
2020-05-12 12:42:46
Numer
51/183/2020
Tytuł
w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Powiatowi Nidzickiemu, w których zostanie przeprowadzona kontrola zarządcza w 2020 roku
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 5248
Data publikacji
2020-05-12 12:39:28
Numer
51/182/2020
Tytuł
w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2020
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 5249
Data publikacji
2020-05-12 12:35:34
Numer
Z/10/2020
Tytuł
w sprawie powołania zespołu do przygotowania dokumentacji niezbędnej do ujawnienia w ewidencji środków trwałych nieruchomości gruntowych zajętych pod drogi powiatowe
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 5250
Data publikacji
2020-05-12 12:05:36
Numer
84/2020
Tytuł
w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w zamian za święto przypadające w sobotę
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 5251
Data publikacji
2020-05-12 12:05:36
Numer
83/2020
Tytuł
w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w zamian za święto przypadające w sobotę
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 5252
Data publikacji
2020-05-12 11:19:07
Numer
75/2020
Tytuł
w sprawie zmian budżetu Powiatu na 2020 rok
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 5253
Data publikacji
2020-05-11 15:39:15
Numer
ZARZĄDZENIE NR 32/202
Tytuł
ZARZĄDZENIE NR 32/2020 Wójta Gminy Janowiec Kościelny z dnia 8 maja 2020 r. w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Janowiec Kościelny za 2019 r.
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 5254
Data publikacji
2020-05-11 14:14:10
Numer
XXI/110/2020
Tytuł
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 5255
Data publikacji
2020-05-11 10:30:27
Numer
98/379/20
Tytuł
przedłużenia powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 5256
Data publikacji
2020-05-08 19:49:46
Numer
ZARZĄDZENIE NR 31/2020
Tytuł
ZARZĄDZENIE NR 31/2020 Wójta Gminy Janowiec Kościelny z dnia 6 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Janowiec Kościelny na 2020 r
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 5257
Data publikacji
2020-05-08 12:57:29
Numer
105/2020
Tytuł
w sprawie powierzenia Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Kętrzynie realizację Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2019-2020 finansowanego z Funduszu Solidarnościowego
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 5258
Data publikacji
2020-05-08 11:55:32
Numer
235/2019
Tytuł
w sprawie zmiany zarządzenia nr 171/2019 Burmistrza Miasta Kętrzyn z dnia 28 czerwca 2019r. w sprawie powołania Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego w ramach Kętrzyńskiego Budżetu Obywatelskiego 2020r.
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 5259
Data publikacji
2020-05-08 11:50:40
Numer
171/2019
Tytuł
w sprawie powołania Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego 2020r.
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 5260
Data publikacji
2020-05-08 10:34:39
Numer
491.2020
Tytuł
odwołania Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ełku
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji