ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp: 5221
Data publikacji
2016-10-27 14:36:30
Numer
XVIII/131/16
Tytuł
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Dubeninki
Adres
Zobacz
Lp: 5222
Data publikacji
2016-10-20 14:09:17
Numer
70.2016
Tytuł
w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagrodzenia Pracowników Urzędu Gminy Miłki
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 5223
Data publikacji
2016-10-17 12:01:05
Numer
XVIII/162/2016
Tytuł
UCHWAŁA NR XVIII/162/2016 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 26 września 2016 r. w sprawie wytypowania dodatkowego przedstawiciela Gminy Janowiec Kościelny do reprezentowania w Ekologicznym Związku Gmin "Działdowszczyzna"
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 5224
Data publikacji
2016-10-17 11:58:07
Numer
XVIII/161/2016
Tytuł
UCHWAŁA NR XVIII/161/2016 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 26 września 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Janowiec Kościelny.
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 5225
Data publikacji
2016-10-17 11:55:13
Numer
XVIII/160/2016
Tytuł
UCHWAŁA NR XVIII/160/2016 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 26 września 2016 r. uchylająca uchwałę w sprawie określenia regulaminu przyznawania nagród za osiągnięcia w dziedzinie sportu.
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 5226
Data publikacji
2016-10-17 11:49:22
Numer
XVIII/159/2016
Tytuł
UCHWAŁA NR XVIII/159/2016 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 26 września 2016 r. w sprawie Planu rozwoju dróg gminnych w Gminie Janowiec Kościelny na lata 2016-2020
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 5227
Data publikacji
2016-10-17 11:42:04
Numer
XVIII/158/2016
Tytuł
UCHWAŁA NR XVIII/158/2016 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 26 września 2016 r. w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Janowiec Kościelny.
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 5228
Data publikacji
2016-10-17 11:35:52
Numer
XVIII/157/2016
Tytuł
UCHWAŁA NR XVIII/157/2016 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 26 września 2016 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do zbycia.
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 5229
Data publikacji
2016-10-17 11:34:14
Numer
XVIII/156/2016
Tytuł
UCHWAŁA NR XVIII/156/2016 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 26 września 2016 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do zbycia.
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 5230
Data publikacji
2016-10-17 11:32:06
Numer
XVIII/155/2016
Tytuł
UCHWAŁA NR XVIII/155/2016 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 26 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Janowiec Kościelny oraz ustalenia warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 5231
Data publikacji
2016-10-17 11:26:54
Numer
XVIII/154/2016
Tytuł
UCHWAŁA NR XVIII/154/2016 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 26 września 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Janowiec Kościelny.
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 5232
Data publikacji
2016-10-17 11:00:50
Numer
XVIII/153/2016
Tytuł
UCHWAŁA NR XVIII/153/2016 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 26 września 2016 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Nowej Wsi Dmochy w związku z zamiarem zmiany urzędowej nazwy tej miejscowości.
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 5233
Data publikacji
2016-10-17 10:50:56
Numer
XVIII/152/2016
Tytuł
UCHWAŁA NR XVIII/152/2016 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 26 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Janowiec Kościelny na 2016 rok.
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 5234
Data publikacji
2016-10-17 10:47:49
Numer
XVIII/151/2016
Tytuł
UCHWAŁA NR XVIII/151/2016 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 26 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Kościelny na 2016-2024.
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 5235
Data publikacji
2016-10-04 09:46:04
Numer
60.2016
Tytuł
w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Miłki
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 5236
Data publikacji
2016-09-02 07:19:18
Numer
42.2016
Tytuł
w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej właściwej do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego oraz udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia wychowawczego a także do wydawania w tych sprawach decyzji
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 5237
Data publikacji
2016-08-05 12:01:55
Numer
XVII/138/2016
Tytuł
UCHWAŁA NR XVII/138/2016 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 13 czerwca 2016r. w sprawie nadania statutu sołectwu Połcie Młode.
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 5238
Data publikacji
2016-08-05 10:50:20
Numer
XVII/120/2016
Tytuł
UCHWAŁA NR XVII/120/2016 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 13 czerwca 2016r. w sprawie nadania statutu sołectwu Bukowiec.
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 5239
Data publikacji
2016-07-20 09:14:04
Numer
XV/114/16
Tytuł
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Dubeninki
Adres
Zobacz
Lp: 5240
Data publikacji
2016-07-20 09:09:06
Numer
XV/113/16
Tytuł
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Dubeninki
Adres
Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji