ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp: 5041
Data publikacji
2019-12-19 07:30:43
Numer
74/291/19
Tytuł
weryfikacji projektów planów finansowych niektórych jednostek budżetowych
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 5042
Data publikacji
2019-12-19 07:30:43
Numer
74/290/19
Tytuł
przyjęcia rozliczenia realizacji zadania publicznego organizacji pozarządowej
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 5043
Data publikacji
2019-12-18 09:45:52
Numer
40/147/2019
Tytuł
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 5044
Data publikacji
2019-12-18 09:45:28
Numer
Z/42/2019
Tytuł
w sprawie realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w powiecie nidzickim 2020 roku
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 5045
Data publikacji
2019-12-18 09:42:58
Numer
Z/41/2019
Tytuł
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr Z/29/2019 Starosty Nidzickiego z dnia 15 października 2019r. w sprawie wykazu planowanych dyżurów przeznaczonych na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na teresnie Powiatu Nidzickiego w 2020 r.
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 5046
Data publikacji
2019-12-18 09:35:53
Numer
Z/40/2019
Tytuł
w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Powiecie Nidzickim w 2020 roku
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 5047
Data publikacji
2019-12-18 09:25:41
Numer
40/145/2019
Tytuł
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem sali dydaktycznej znajdującej się w budynku przy ul. Jagiełły 1, stanowiącym własność Powiatu Nidzickiego, będącym w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 5048
Data publikacji
2019-12-18 09:21:17
Numer
40/144/2019
Tytuł
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem pomieszczeń o pow. 46,45 m2 stanowiących własność Powiatu Nidzickiego, będących w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 5049
Data publikacji
2019-12-18 08:22:25
Numer
40/148/2019
Tytuł
w sprawie przeprowadzenia kontroli zarządczej w Powiatowym Ośrodku Rozwoju Edukacji w Nidzicy
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 5050
Data publikacji
2019-12-18 08:18:25
Numer
40/146/2019
Tytuł
w sprawie powołania Zespołu do prowadzenia uzgodnień w sprawie ustalenia wysokości odszkodowań za działki gruntu wydzielone pod drogi powiatowe, które z mocy prawa przeszły na własność Powiatu Nidzickiego
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 5051
Data publikacji
2019-12-18 08:13:21
Numer
40/143/2019
Tytuł
w sprawie nadania kategorii dróg gminnych drogom wewnętrznym leżącym na działce nr 106/17 i części działki nr 101 obręb 4 miasta Nidzica oraz na części działki nr 140/23 obręb Piątki, gm. Nidzica
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 5052
Data publikacji
2019-12-17 14:14:04
Numer
87.2019
Tytuł
w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej właściwej do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego oraz udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia wychowawczego, a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 5053
Data publikacji
2019-12-17 14:09:26
Numer
85.2019
Tytuł
w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłki na 2019 rok
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 5054
Data publikacji
2019-12-17 14:05:37
Numer
84.2019
Tytuł
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej sprzętu, materiałów i wyposażenia magazynku Obrony Cywilnej na dzień 31.10.2019 r.
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 5055
Data publikacji
2019-12-17 14:02:40
Numer
83.2019
Tytuł
w sprawie powołania komisji przetargowej do badania i oceny oferty
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 5056
Data publikacji
2019-12-17 13:59:09
Numer
80.2019
Tytuł
w sprawie projektu budżetu Gminy Miłki na 2020 rok
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 5057
Data publikacji
2019-12-17 13:51:57
Numer
79.2019
Tytuł
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłki na lata 2020-2030
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 5058
Data publikacji
2019-12-17 13:47:15
Numer
78.2019
Tytuł
w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłki na 2019 rok
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 5059
Data publikacji
2019-12-17 13:43:49
Numer
77.2019
Tytuł
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 52.2018 Wójta Gminy Miłki z dnia 16 lipca 2018 r w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 5060
Data publikacji
2019-12-17 13:39:31
Numer
76.2019
Tytuł
w sprawie powołania komisji przetargowej
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji