ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp: 5021
Data publikacji
2019-12-20 10:30:44
Numer
XVI/114/2019
Tytuł
UCHWAŁA NR XVI/114/2019 RADY GMINY RYBNO z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rybno na 2020 rok
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 5022
Data publikacji
2019-12-20 10:24:45
Numer
XVI/113/2019
Tytuł
UCHWAŁA NR XVI/113/2019 RADY GMINY RYBNO z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Rybno na lata 2019 — 2032" wraz z inwentaryzacją wyrobów zawierających azbest
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 5023
Data publikacji
2019-12-20 10:19:52
Numer
XVI/112/2019
Tytuł
UCHWAŁA NR XVI/112/2019 RADY GMINY RYBNO z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 5024
Data publikacji
2019-12-20 10:16:24
Numer
XVI/111/2019
Tytuł
UCHWAŁA NR XVI/111/2019 RADY GMINY RYBNO z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu określającego szczegółowe warunki udzielania stypendium naukowego Wójta Gminy Rybno za wyniki w nauce, formy i zakres tej pomocy oraz tryb postępowania
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 5025
Data publikacji
2019-12-20 10:14:20
Numer
XVI/110/2019
Tytuł
UCHWAŁA Nr XVI/110/2019 RADY GMINY RYBNO z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Rybno na 2019 rok
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 5026
Data publikacji
2019-12-20 10:05:21
Numer
XVI/109/2019
Tytuł
UCHWAŁA Nr XVI/109/2019 RADY GMINY RYBNO z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybno na lata 2019- 2032.
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 5027
Data publikacji
2019-12-20 08:26:49
Numer
XVI/119/2019
Tytuł
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Mątki.
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 5028
Data publikacji
2019-12-20 08:26:49
Numer
XVI/118/2019
Tytuł
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 5 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy.
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 5029
Data publikacji
2019-12-20 08:26:49
Numer
XVI/117/2019
Tytuł
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 5030
Data publikacji
2019-12-20 08:26:49
Numer
XVI/116/2019
Tytuł
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż mienia komunalnego Gminy Jonkowo.
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 5031
Data publikacji
2019-12-20 08:26:49
Numer
XVI/115/2019
Tytuł
w sprawie zmiany budżetu na 2019 rok
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 5032
Data publikacji
2019-12-19 10:17:04
Numer
74/294/19
Tytuł
uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Iława w obrębie geodezyjnym Kamień Duży, Szałkowo, Wola Kamieńska, Łanioch
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 5033
Data publikacji
2019-12-19 10:15:43
Numer
74/293/19
Tytuł
uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Iława w obrębie geodezyjnym Kamień Duży, Kamień Mały, Wola Kamieńska, Rudzienice
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 5034
Data publikacji
2019-12-19 09:48:28
Numer
40/149/2019
Tytuł
w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2019
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 5035
Data publikacji
2019-12-19 09:35:24
Numer
XII/85/2019
Tytuł
w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2019
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 5036
Data publikacji
2019-12-19 09:35:24
Numer
XII/84/2019
Tytuł
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szczycieńskiego na lata 2019-2034.
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 5037
Data publikacji
2019-12-19 07:37:42
Numer
74/292/19
Tytuł
zmiany planu audytu wewnętrznego na rok 2019
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 5038
Data publikacji
2019-12-19 07:30:44
Numer
74/289/19
Tytuł
przyjęcia rozliczenia realizacji zadania publicznego organizacji pozarządowej
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 5039
Data publikacji
2019-12-19 07:30:44
Numer
74/288/19
Tytuł
przyjęcia rozliczenia realizacji zadania publicznego organizacji pozarządowej
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 5040
Data publikacji
2019-12-19 07:30:44
Numer
74/287/19
Tytuł
przyjęcia rozliczenia realizacji zadania publicznego organizacji pozarządowej
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji