ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp: 5001
Data publikacji
2019-12-20 13:43:01
Numer
ZARZĄDZENIE NR 94/2019
Tytuł
ZARZĄDZENIE NR 94/2019 Wójta Gminy Janowiec Kościelny z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej sprzętu Obrony Cywilnej, zapasów i materiałów objętych ewidencją ilościowo-wartościową metodą spisu z natury oraz przeszkolenia komisji inwentaryzacyjnej w Urzędzie Gminy Janowiec Kościelny.
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 5002
Data publikacji
2019-12-20 13:04:51
Numer
XII/130/19
Tytuł
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Iławskiego
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 5003
Data publikacji
2019-12-20 13:02:36
Numer
XIV/84/2019
Tytuł
w sprawie budżetu powiatu węgorzewskiego na 2020 rok
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 5004
Data publikacji
2019-12-20 13:00:58
Numer
XII/125/19
Tytuł
określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Iławskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Iławski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 5005
Data publikacji
2019-12-20 12:55:37
Numer
XII/124/19
Tytuł
ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu iławskiego na rok 2020
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 5006
Data publikacji
2019-12-20 12:32:36
Numer
XIV/83/2019
Tytuł
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Węgorzewskiego na lata 2020-2026
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 5007
Data publikacji
2019-12-20 12:32:22
Numer
XX/150/2019
Tytuł
w sprawie zmian budżecie miasta Kętrzyn na rok 2019
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 5008
Data publikacji
2019-12-20 12:26:43
Numer
XX/149/2019
Tytuł
w sprawie zmiany uchwały Nr VI/43/2019 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 24 stycznia 2019r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kętrzyn na lata 2019 – 2029.
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 5009
Data publikacji
2019-12-20 12:23:37
Numer
XIV/82/2019
Tytuł
w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 5010
Data publikacji
2019-12-20 12:18:09
Numer
XIV/81/2019
Tytuł
w sprawie zmian budżetu Powiatu na 2019 rok
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 5011
Data publikacji
2019-12-20 11:54:05
Numer
-
Tytuł
Stanowisko Rady Gminy Kętrzyn z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie zmian organizacji finasów publicznych
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 5012
Data publikacji
2019-12-20 11:54:05
Numer
XVI/96/2019
Tytuł
w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Kętrzyn z Organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 5013
Data publikacji
2019-12-20 11:54:05
Numer
XVI/95/2019
Tytuł
w sprawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 5014
Data publikacji
2019-12-20 11:54:05
Numer
XVI/94/2019
Tytuł
w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kętrzyn w roku szkolnym 2019/2020
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 5015
Data publikacji
2019-12-20 11:54:05
Numer
XVI/93/2019
Tytuł
w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2019 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 5016
Data publikacji
2019-12-20 11:54:05
Numer
XVI/92/2019
Tytuł
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kętrzyn na 2019 rok
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 5017
Data publikacji
2019-12-20 11:54:05
Numer
XVI/91/2019
Tytuł
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kętrzyn na lata 2019-2030
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 5018
Data publikacji
2019-12-20 11:54:05
Numer
2/2019
Tytuł
Protokół Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli działań Wójta Gminy jako reprezentanta Gminy Kętrzyn w spółce Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne w Karolewie w roku bieżącym
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 5019
Data publikacji
2019-12-20 10:35:54
Numer
XVI/116/2019
Tytuł
UCHWAŁA NR XVI/116/2019 RADY GMINY RYBNO z dnia H grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 5020
Data publikacji
2019-12-20 10:33:13
Numer
XVI/115/2019
Tytuł
UCHWAŁA NR XVI/115/2019 RADY GMINY RYBNO z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Rybno na 2020 rok
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji