ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp: 4981
Data publikacji
2022-02-10 13:44:32
Numer
XXX/202/22
Tytuł
Uchwała Nr XXX/202/22 Rady Gminy Lubawa z dnia 26 stycznia 2022 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubawa na lata 2022-2032
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Lubawa
Adres
Zobacz
Lp: 4982
Data publikacji
2022-02-09 15:25:47
Numer
530/2022
Tytuł
Zarządzenie Nr 530/2022 Wójta Gminy Lubawa z dnia 10 stycznia 2022 roku w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa do przekazywania do biura informacji gospodarczej informacji gospodarczej o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego wynikających z tytułów, o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, w razie powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Lubawa
Adres
Zobacz
Lp: 4983
Data publikacji
2022-02-09 15:19:13
Numer
529/2022
Tytuł
Zarządzenie Nr 529/2022 Wójta Gminy Lubawa z dnia 10 stycznia 2022 roku w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa do prowadzenia postępowań w sprawach wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Lubawa
Adres
Zobacz
Lp: 4984
Data publikacji
2022-02-09 15:15:07
Numer
528/2022
Tytuł
Zarządzenie Nr 528/2022 Wójta Gminy Lubawa z dnia 10 stycznia 2022 roku w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa do załatwiania spraw i wydawania decyzji dotyczących potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Lubawa
Adres
Zobacz
Lp: 4985
Data publikacji
2022-02-09 15:10:12
Numer
527/2022
Tytuł
Zarządzenie Nr 527/2022 Wójta Gminy Lubawa z dnia 5 stycznia 2022 roku w sprawie zawieszenia działalności klubów "Senior +" w związku z przeciwdziałaniem COVID-19
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Lubawa
Adres
Zobacz
Lp: 4986
Data publikacji
2022-02-09 15:03:59
Numer
526/2022
Tytuł
Zarządzenie Nr 526/2022 Wójta Gminy Lubawa z dnia 5 stycznia 2022 roku w sprawie wprowadzenia w 2022 roku rocznego planu kontroli zarządczej zewnętrznej w gminnych jednostkach organizacyjnych
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Lubawa
Adres
Zobacz
Lp: 4987
Data publikacji
2022-02-09 15:00:38
Numer
525/2022
Tytuł
Zarządzenie Nr 525/2022 Wójta Gminy Lubawa z dnia 4 stycznia 2022 roku w sprawie powołania członków komisji konkursowej
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Lubawa
Adres
Zobacz
Lp: 4988
Data publikacji
2022-02-09 14:57:19
Numer
524/2022
Tytuł
Zarządzenie Nr 524/2022 Wójta Gminy Lubawa z dnia 4 stycznia 2022 roku w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa do prowadzenia postępowań w sprawach dodatku osłonowego
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Lubawa
Adres
Zobacz
Lp: 4989
Data publikacji
2022-02-09 14:54:09
Numer
523/2021
Tytuł
Zarządzenie Nr 523/2022 Wójta Gminy Lubawa z dnia 4 stycznia 2022 roku w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa do prowadzenia postępowań w sprawach dodatku osłonowego
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Lubawa
Adres
Zobacz
Lp: 4990
Data publikacji
2022-02-09 14:52:08
Numer
522/2021
Tytuł
Zarządzenie Nr 522/2022 Wójta Gminy Lubawa z dnia 4 stycznia 2022 roku w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa do prowadzenia postępowań w sprawach dodatku osłonowego
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Lubawa
Adres
Zobacz
Lp: 4991
Data publikacji
2022-02-09 14:49:02
Numer
521/2022
Tytuł
Zarządzenie Nr 521/2022 Wójta Gminy Lubawa z dnia 4 stycznia 2022 roku w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa do prowadzenia postępowań w sprawach dodatku osłonowego
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Lubawa
Adres
Zobacz
Lp: 4992
Data publikacji
2022-02-09 14:45:22
Numer
520/2022
Tytuł
Zarządzenie Nr 520/2022 Wójta Gminy Lubawa z dnia 4 stycznia 2022 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa do prowadzenia postępowań w sprawach dodatku osłonowego
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Lubawa
Adres
Zobacz
Lp: 4993
Data publikacji
2022-02-09 14:29:10
Numer
519/2022
Tytuł
Zarządzenie Nr 519/2022 Wójta Gminy Lubawa z dnia 3 stycznia 2022 roku w sprawie stosowania podpisu mechanicznie odtwarzanego lub nadruku imienia i nazwiska wraz ze stanowiskiem służbowym zamiast podpisu własnoręcznego na decyzjach w sprawie ustalenia zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości, podatku rolnym lub podatku leśnym, w tym w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, sporządzanych z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Lubawa
Adres
Zobacz
Lp: 4994
Data publikacji
2022-02-09 14:16:08
Numer
OR.0050.16.2022
Tytuł
w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy w Dąbrównie
Nazwa jednostki
Urząd Gminy w Dąbrównie
Adres
Zobacz
Lp: 4995
Data publikacji
2022-02-09 14:15:25
Numer
518/2021
Tytuł
Zarządzenie Nr 518/2021 Wójta Gminy Lubawa z dnia 31 grudnia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie gminy
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Lubawa
Adres
Zobacz
Lp: 4996
Data publikacji
2022-02-09 14:15:25
Numer
517/2021
Tytuł
Zarządzanie Nr 517/2021 z dnia 31 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubawa na lata 2021-2029
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Lubawa
Adres
Zobacz
Lp: 4997
Data publikacji
2022-02-09 13:54:00
Numer
15/2022
Tytuł
ZARZĄDZENIE NR 15/2022 Wójta Gminy Wydminy z dnia 8 lutego 2022 roku w sprawie zatwierdzenia podziału środków finansowych na realizację zadań publicznych w roku 2022.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Wydminy
Adres
Zobacz
Lp: 4998
Data publikacji
2022-02-09 13:08:52
Numer
OR.0025.10.2021, Uchwała nr 477/2021
Tytuł
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Turku
Adres
Zobacz
Lp: 4999
Data publikacji
2022-02-09 12:47:24
Numer
OR.0025.9.2021, Uchwała nr 476/2021
Tytuł
w sprawie powierzenia czynności w ramach postępowań o udzielenie zamówienia publicznego i udzielenia w tym zakresie pełnomocnictwa
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Turku
Adres
Zobacz
Lp: 5000
Data publikacji
2022-02-09 11:51:25
Numer
8/2022
Tytuł
W sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Piecki.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Piecki
Adres
Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji