ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp: 4981
Data publikacji
2019-02-27 14:54:26
Numer
OR.0025.25.2019, Uchwała nr 57/2019
Tytuł
w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Turku
Adres
Zobacz
Lp: 4982
Data publikacji
2019-02-27 08:32:13
Numer
OR.0025.24.2019, Uchwała nr 56/2019
Tytuł
w sprawie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Tureckiego, położonej w Głuchowie gm. Kawęczyn, oznaczonej nr ewidencyjnym 354/2 oraz powołania komisji do przeprowadzenia tego przetargu
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Turku
Adres
Zobacz
Lp: 4983
Data publikacji
2019-02-27 08:19:03
Numer
OR.0025.23.2019, Uchwała nr 55/2019
Tytuł
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Turku
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Turku
Adres
Zobacz
Lp: 4984
Data publikacji
2019-02-26 14:58:34
Numer
OR.0025.22.2019, Uchwała nr 54/2019
Tytuł
w sprawie imprez z zakresu upowszechniania kultury organizowanych i współorganizowanych przez Powiat Turecki w roku 2019
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Turku
Adres
Zobacz
Lp: 4985
Data publikacji
2019-02-26 14:55:46
Numer
OR.0025.21.2019, Uchwała nr 53/2019
Tytuł
w sprawie imprez z zakresu upowszechniania kultury fizycznej organizowanych i współorganizowanych przez Powiat Turecki w roku 2019
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Turku
Adres
Zobacz
Lp: 4986
Data publikacji
2019-02-26 14:53:46
Numer
OR.0025.20.2019, Uchwała nr 52/2019
Tytuł
w sprawie współorganizowania przez Powiat Turecki w 2019 roku przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Turku
Adres
Zobacz
Lp: 4987
Data publikacji
2019-02-26 14:28:14
Numer
OR.0025.19.2019, Uchwała nr 51/2019
Tytuł
w sprawie wszczęcia procedury o udzielenie zamówienia publicznego – dot. zadania pn. „Dostawa oprogramowania dla Starostwa Powiatowego w Turku oraz na wyposażenie pracowni w ZSR CKP w Kaczkach Średnich i ZST w Turku”
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Turku
Adres
Zobacz
Lp: 4988
Data publikacji
2019-02-26 14:24:53
Numer
OR.0025.18.2019, Uchwała nr 50/2019
Tytuł
w sprawie przekazania składników majątku
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Turku
Adres
Zobacz
Lp: 4989
Data publikacji
2019-02-26 14:15:37
Numer
OR.0025.17.2019, Uchwała nr 49/2019
Tytuł
w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy na mocy porozumienia stron
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Turku
Adres
Zobacz
Lp: 4990
Data publikacji
2019-02-26 12:35:59
Numer
OR.0025.16.2019, Uchwała nr 48/2019
Tytuł
w sprawie wszczęcia procedury o udzielenie zamówienia publicznego dot. „Dostawy urządzeń drukujących i multimedialnych na wyposażenie pracowni ZST w Turku i ZSR CKP w Kaczkach Średnich”
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Turku
Adres
Zobacz
Lp: 4991
Data publikacji
2019-02-26 12:27:52
Numer
OR.0025.15.2019, Uchwała nr 47/2019
Tytuł
w sprawie wszczęcia procedury o udzielenie zamówienia publicznego dot. „Dostawy aparatów cyfrowych i kamer cyfrowych na wyposażenie pracowni ZST w Turku i ZSR CKP w Kaczkach Średnich”
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Turku
Adres
Zobacz
Lp: 4992
Data publikacji
2019-02-26 12:19:19
Numer
OR.0025.14.2019, Uchwała nr 46/2019
Tytuł
w sprawie wszczęcia procedury o udzielenie zamówienia publicznego dot. „Dostawy urządzeń poligraficznych na wyposażenie pracowni ZST w Turku i ZSR CKP w Kaczkach Średnich”
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Turku
Adres
Zobacz
Lp: 4993
Data publikacji
2019-02-26 12:14:50
Numer
OR.0025.13.2019, Uchwała nr 45/2019
Tytuł
w sprawie wszczęcia procedury o udzielenie zamówienia publicznego dot. ,,Dostawy optycznego skanera pomiarowego 3D na wyposażenie Zespołu Szkół Technicznych im. gen. prof. S. Kaliskiego w Turku”
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Turku
Adres
Zobacz
Lp: 4994
Data publikacji
2019-02-26 11:42:16
Numer
OR.0025.12.2019, Uchwała nr 44/2019
Tytuł
w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: ,,Dostawa wyposażenia warsztatów z obszaru budownictwa dla Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Kaczkach Średnich”
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Turku
Adres
Zobacz
Lp: 4995
Data publikacji
2019-02-05 13:52:36
Numer
V/25/2019
Tytuł
Uchwała Nr V/25/2019 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Janowiec Kościelny na 2019 rok.
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 4996
Data publikacji
2019-01-30 12:52:09
Numer
11.2019
Tytuł
Zarządzenie Wójta Gminy Miłki w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 dla oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych szkół podstawowych na terenie Gminy Miłki
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 4997
Data publikacji
2019-01-23 08:21:28
Numer
IV/24/2019
Tytuł
Uchwała Nr IV/24/2019 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nidzickiemu.
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 4998
Data publikacji
2019-01-23 08:18:30
Numer
IV/23/2019
Tytuł
Uchwała Nr IV/23/2019 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Janowiec Kościelny na 2019 rok.
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 4999
Data publikacji
2019-01-23 08:16:38
Numer
IV/22/2019
Tytuł
Uchwała Nr IV/22/2019 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 17 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Kościelny na lata 2019-2038.
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 5000
Data publikacji
2019-01-16 15:34:03
Numer
OR.0025.11.2019, Uchwała nr 43/2019
Tytuł
w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Tureckiego uprawnień do zaciągania zobowiązań
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Turku
Adres
Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji