ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp: 4961
Data publikacji
2019-03-29 13:25:30
Numer
VI/28/2019
Tytuł
Uchwała Nr VI/28/2019 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki w roku 2020
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 4962
Data publikacji
2019-03-29 13:23:26
Numer
VI/27/2019
Tytuł
Uchwała Nr VI/27/2019 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 25 marca 2019 r w sprawie zmian w budżecie Gminy Janowiec Kościelny na 2019 rok
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 4963
Data publikacji
2019-03-29 13:08:57
Numer
VI/26/2019
Tytuł
Uchwała Nr VI/26/2019 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 25 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Kościelny na lata 2019-2038
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 4964
Data publikacji
2019-03-01 09:17:44
Numer
OR.0025.8.2019, Uchwała nr 40/2019
Tytuł
w sprawie przyznania nagrody Starosty Tureckiego „ZŁOTY HERB POWIATU TURECKIEGO” oraz tytułu: „Człowiek Powiatu Tureckiego A.D. 2018”
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Turku
Adres
Zobacz
Lp: 4965
Data publikacji
2019-03-01 09:12:15
Numer
OR.0025.41.2019, Uchwała nr 73/2019
Tytuł
w sprawie wyboru najkorzystjniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieorganiczonego pn.: „Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania”
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Turku
Adres
Zobacz
Lp: 4966
Data publikacji
2019-03-01 09:10:38
Numer
OR.0025.40.2019, Uchwała nr 72/2019
Tytuł
w sprawie zwiększenia kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania”
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Turku
Adres
Zobacz
Lp: 4967
Data publikacji
2019-03-01 09:08:39
Numer
OR.0025.39.2019, Uchwała nr 71/2019
Tytuł
w sprawie przekazania składników majątku
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Turku
Adres
Zobacz
Lp: 4968
Data publikacji
2019-03-01 09:06:24
Numer
OR.0025.38.2019, Uchwała nr 70/2019
Tytuł
w sprawie wyrażenia zgody na budowę infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym przy Zespole Placówek Edukacujno-Wychowawczych w Turku
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Turku
Adres
Zobacz
Lp: 4969
Data publikacji
2019-03-01 09:04:25
Numer
OR.0025.37.2019, Uchwała nr 69/2019
Tytuł
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Turku
Adres
Zobacz
Lp: 4970
Data publikacji
2019-03-01 09:02:36
Numer
OR.0025.36.2019, Uchwała nr 68/2019
Tytuł
w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Tureckiego w 2019 roku
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Turku
Adres
Zobacz
Lp: 4971
Data publikacji
2019-03-01 09:00:24
Numer
OR.0025.35.2019, Uchwała nr 67/2019
Tytuł
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tureckiego w 2019 roku
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Turku
Adres
Zobacz
Lp: 4972
Data publikacji
2019-03-01 08:18:09
Numer
OR.0025.34.2019, Uchwała nr 66/2019
Tytuł
w sprawie trybu powołania i zasad działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Turku
Adres
Zobacz
Lp: 4973
Data publikacji
2019-03-01 08:13:22
Numer
OR.0025.33.2019, Uchwała nr 65/2019
Tytuł
w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisku Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Turku
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Turku
Adres
Zobacz
Lp: 4974
Data publikacji
2019-03-01 08:10:56
Numer
OR.0025.32.2019, Uchwała nr 64/2019
Tytuł
w sprawie wszczęcia procedury o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa urządzeń teleinformatycznych na wyposażenie pracowni Zespołu Szkół Technicznych w Turku”
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Turku
Adres
Zobacz
Lp: 4975
Data publikacji
2019-03-01 08:08:29
Numer
OR.0025.31.2019, Uchwała nr 63/2019
Tytuł
w sprawie wszczęcia procedury o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania na wyposażenie pracowni w ZST w Turku”
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Turku
Adres
Zobacz
Lp: 4976
Data publikacji
2019-03-01 08:06:20
Numer
OR.0025.30.2019, Uchwała nr 62/2019
Tytuł
w sprawie wszczęcia procedury o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa wyposażenia zestawów demonstracyjnych pracowni pojazdów samochodowych dla Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Kaczkach Średnich”
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Turku
Adres
Zobacz
Lp: 4977
Data publikacji
2019-03-01 08:03:01
Numer
OR.0025.29.2019, Uchwała nr 61/2019
Tytuł
w sprawie wyrażania zgody na nieodpłatne przekazanie drewna na rzecz Szkoły Podstawowej w Wyszynie
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Turku
Adres
Zobacz
Lp: 4978
Data publikacji
2019-03-01 07:59:48
Numer
OR.0025.28.2019, Uchwała nr 60/2019
Tytuł
w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa wyposażenia pracowni termotechniki i energetyki odnawialnej dla Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Kaczkach Średnich (II)”.
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Turku
Adres
Zobacz
Lp: 4979
Data publikacji
2019-02-28 08:43:39
Numer
OR.0025.27.2019, Uchwała nr 59/2019
Tytuł
w sprawie odrzucenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa sprzeętu komputerowego i oprogramowania”
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Turku
Adres
Zobacz
Lp: 4980
Data publikacji
2019-02-27 15:13:06
Numer
OR.0025.26.2019, Uchwała nr 58/2019
Tytuł
w sprawie Unieważnienia części nr 1 i 2 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „Dostawa urządzeń komputerowych i oprogramowania dla Zespołu Szkół Technicznych w Turku” i „Dostawa urządzeń informatycznych dla Zespołu Szkół Technicznych w Turku”
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Turku
Adres
Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji