ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp: 4941
Data publikacji
2019-12-31 10:39:06
Numer
94.2019
Tytuł
w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny formalnej ofert złożonych na realizację zadań publicznych zlecanych sektorowi pozarządowemu w 2020 roku w gminie Miłki
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 4942
Data publikacji
2019-12-31 10:36:05
Numer
93.2019
Tytuł
w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu oraz do badania i oceny oferty na świadczenie usług pocztowych na potrzeby Urzędu Gminy Miłki w 2020 r.
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 4943
Data publikacji
2019-12-31 10:31:09
Numer
83a.2019
Tytuł
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Zastępcy Wójta Gminy Miłki
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 4944
Data publikacji
2019-12-30 13:52:46
Numer
XIV/106/2019
Tytuł
w sprawie zgody na oddanie w najem sali dydaktycznej znajdującej się w budynku przy ul. Jagiełły 1 stanowiącym własność Powiatu Nidzickiego, będącym w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 4945
Data publikacji
2019-12-30 13:51:25
Numer
XIV/105/2019
Tytuł
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem pomieszczeń o pow. 46,45 m2 stanowiących własność Powiatu Nidzickiego, będących w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 4946
Data publikacji
2019-12-30 13:48:35
Numer
XIV/104/2019
Tytuł
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Nidzickiego na rok 2020
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 4947
Data publikacji
2019-12-30 13:43:30
Numer
XIV/103/2019
Tytuł
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nidzickiego na lata 2020-2039
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 4948
Data publikacji
2019-12-30 13:35:58
Numer
XIV/102/2019
Tytuł
w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2019
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 4949
Data publikacji
2019-12-30 13:31:32
Numer
XIV/101/2019
Tytuł
w sprawie rozpatrzenia wniosku dotyczącego wyłączenia Jeziora Kownatki ze strefy ciszy
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 4950
Data publikacji
2019-12-30 13:26:30
Numer
XIV/100/2019
Tytuł
w sprawie zatwierdzenia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Nidzicy na 2020 rok
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 4951
Data publikacji
2019-12-30 13:23:39
Numer
XIV/99/2019
Tytuł
w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Nidzicy na 2020 rok
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 4952
Data publikacji
2019-12-30 08:47:11
Numer
ZARZĄDZENIE NR 95/2019
Tytuł
ZARZĄDZENIE NR 95/2019 Wójta Gminy Janowiec Kościelny z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia "Planu Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Gminy Janowiec Kościelny"
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 4953
Data publikacji
2019-12-27 15:04:27
Numer
XVI/108/2019
Tytuł
UCHWAŁA NR XVI/108/2019 RADY GMINY RYBNO z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Rybno na 2020 rok
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 4954
Data publikacji
2019-12-27 09:39:07
Numer
XIV.139.2019
Tytuł
w sprawie ponownego rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Ełku.
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 4955
Data publikacji
2019-12-27 09:36:45
Numer
XIV.138.2019
Tytuł
w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2019.
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 4956
Data publikacji
2019-12-27 09:33:57
Numer
XIV.137.2019
Tytuł
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Miasta Ełku na 2020 rok
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 4957
Data publikacji
2019-12-27 09:30:55
Numer
XIV.136.2019
Tytuł
w sprawie przyjęcia do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 4958
Data publikacji
2019-12-27 09:27:31
Numer
XIV.135.2019
Tytuł
w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 4959
Data publikacji
2019-12-27 09:24:32
Numer
XIV.134.2019
Tytuł
w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miasto Ełk na rok szkolny 2019/2020
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 4960
Data publikacji
2019-12-27 09:22:11
Numer
XIV.133.2019
Tytuł
w sprawie ustalenia oprocentowania przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców.
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji