ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp: 4941
Data publikacji
2013-07-31 12:00:43
Numer
XXVI/216/2013
Tytuł
UCHWAŁA NR XXVI/216/2013 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 19 lipca 2013 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Janowiec Kościelny ma 2013 r.
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 4942
Data publikacji
2013-07-31 11:53:49
Numer
XXVI/215/2013
Tytuł
UCHWAŁA NR XXVI/215/2013 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 19 lipca 2013 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Kościelny na lata 2013-2019
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 4943
Data publikacji
2013-06-27 14:09:23
Numer
XXV/206/13
Tytuł
UCHWAŁA NR XXV/206/13 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 07 czerwca 2013 r. w sprawie przystąpienia Gminy Janowiec Kościelny do realizacji w latach 2013-2014 projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 4944
Data publikacji
2013-06-27 13:56:00
Numer
XXV/214/13
Tytuł
UCHWAŁA NR XXV/214/13 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 07 czerwca 2013 r. w sprawie: zamiany nieruchomości.
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 4945
Data publikacji
2013-06-27 13:53:25
Numer
XXV/213/13
Tytuł
UCHWAŁA NR XXV/213/13 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 07 czerwca 2013 r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowiska i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie gminy Janowiec Kościelny.
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 4946
Data publikacji
2013-06-27 13:49:05
Numer
XXV/212/13
Tytuł
UCHWAŁA NR XXV/212/13 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 07 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2013 r. na terenie gminy Janowiec Kościelny.
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 4947
Data publikacji
2013-06-27 13:45:15
Numer
XXV/211/13
Tytuł
UCHWAŁA NR XXV/211/13 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 07 czerwca 2013 r. w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi na działalność Wójta Gminy Janowiec Kościelny, złożonej przez Pana Zygfryda Kawieckiego.
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 4948
Data publikacji
2013-06-27 13:40:41
Numer
XXV/210/13
Tytuł
UCHWAŁA NR XXV/210/13 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 07 czerwca 2013 r. w sprawie : wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 4949
Data publikacji
2013-06-27 13:38:02
Numer
XXV/209/13
Tytuł
UCHWAŁA NR XXV/209/13 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 07 czerwca 2013 r. w sprawie : określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Janowiec Kościelny oraz ustalenia warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 4950
Data publikacji
2013-06-27 12:37:51
Numer
XXV/208/13
Tytuł
UCHWAŁA NR XXV/208/13 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 07 czerwca 2013 r. w sprawie : ustalenia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Janowiec Kościelny.
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 4951
Data publikacji
2013-06-27 12:34:24
Numer
XXV/207/13
Tytuł
UCHWAŁA NR XXV/207/13 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 07 czerwca 2013 r. w sprawie : przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Janowiec Kościelny do 2020 r.
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 4952
Data publikacji
2013-06-26 14:42:59
Numer
XXV/205/13
Tytuł
UCHWAŁA NR XXV/205/13 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 07 czerwca 2013 r. w sprawie : zaciągnięcia pożyczki na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Janowiec Kościelny w 2013 r. w związku z realizacją zadania pn. "Budowa systemu oczyszczania ścieków sanitarnych w m. Safronka"
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 4953
Data publikacji
2013-06-26 14:39:07
Numer
XXV/204/13
Tytuł
UCHWAŁA NR XXV/204/13 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 07 czerwca 2013 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2013 rok
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 4954
Data publikacji
2013-06-26 14:34:28
Numer
XXV/203/13
Tytuł
UCHWAŁA NR XXV/203/13 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 07 czerwca 2013 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Kościelny na lata 2013-2019.
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 4955
Data publikacji
2013-06-26 14:27:38
Numer
XXV/202/13
Tytuł
UCHWAŁA NR XXV/202/13 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 07 czerwca 2013 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Janowiec Kościelny za rok 2012.
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 4956
Data publikacji
2013-06-26 14:24:22
Numer
XXV/201/13
Tytuł
UCHWAŁA NR XXV/201/13 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 07 czerwca 2013 r. w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Janowiec Kościelny za rok 2012.
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 4957
Data publikacji
2013-04-04 10:49:04
Numer
XXIV/197/2013
Tytuł
UCHWAŁA NR XXIV/197/2013 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Kościelny na lata 2013-2019
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 4958
Data publikacji
2013-04-02 11:26:45
Numer
XXIV/199/13
Tytuł
UCHWAŁA NR XXIV/199/13 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 22 marca 2013 rojku w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania zadań sprzyjających rozwojowi sportu.
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 4959
Data publikacji
2013-03-28 09:03:17
Numer
XXIV/200/2013
Tytuł
UCHWAŁA NR XXIV/200/2013 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Janowiec Kościelny.
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 4960
Data publikacji
2013-03-28 08:56:44
Numer
XXIV/198/2013
Tytuł
UCHWAŁA NR XXIV/198/2013 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji