ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp: 4921
Data publikacji
2013-12-05 12:32:07
Numer
XXIX/235/201
Tytuł
UCHWAŁA NR XXIX/235/2013 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie: stawek podatku od nieruchomości na 2014 r.
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 4922
Data publikacji
2013-12-05 12:29:42
Numer
XXIX/234/2013
Tytuł
UCHWAŁA NR XXIX/234/2013 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nidzickiemu na realizację zadania pn. "remont drogi powiatowej Nr 1564N Bukowiec Wielki - Zaborowo od km 3+485 dł. 0,950 km w m. Zaborowo"
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 4923
Data publikacji
2013-12-05 12:26:02
Numer
XXIX/233/2013
Tytuł
UCHWAŁA NR XXIX/233/2013 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Janowiec Kościelny na 2013 rok.
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 4924
Data publikacji
2013-12-05 12:20:39
Numer
XXIX/232/2013
Tytuł
UCHWAŁA NR XXIX/232/2013 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Kościelny na lata 2013-2019
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 4925
Data publikacji
2013-10-21 14:54:57
Numer
XXVIII/231/13
Tytuł
UCHWAŁA NR XXVIII/231/13 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 9 października 2013 r. w sprawie: wyrażenia zgody na współdziałanie z Gminą Janowo, Gminą Rozogi, Gminą Wielbark i Gminą Świętajno w celu przeprowadzenia wspólnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej.
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 4926
Data publikacji
2013-10-21 14:51:45
Numer
XXVIII/230/13
Tytuł
UCHWAŁA NR XXVIII/230/13 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 9 października 2013 r. w sprawie wniesienia odpowiedzi na skargę i udzielenia pełnomocnictwa.
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 4927
Data publikacji
2013-10-21 14:49:32
Numer
XXVIII/229/13
Tytuł
UCHWAŁA NR XXVIII/229/13 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 9 października 2013 r. w sprawie: uchylenia uchwały Nr XXII/136/2001 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 24 kwietnia 2001 r. w sprawie określenia zasad prowadzenia przez Zarząd Gminy gospodarki majątkiem Gminy Janowiec Kościelny w zakresie nabywania, zbywania i obciążania zabudowanych i niezabudowanych nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata oraz zbywania komunalnych nieruchomości zabudowanych.
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 4928
Data publikacji
2013-10-21 14:43:20
Numer
XXVIII/228/13
Tytuł
UCHWAŁA NR XXVIII/228/13 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 9 października 2013 r. w sprawie: uchylenia uchwały Nr XXVI/220/13 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 19 lipca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 4929
Data publikacji
2013-10-21 14:40:47
Numer
XXVIII/227/13
Tytuł
UCHWAŁA NR XXVIII/227/13 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 09 października 2013 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Samorządowego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Janowcu Kościelnym.
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 4930
Data publikacji
2013-10-21 14:38:38
Numer
XXVIII/226/13
Tytuł
UCHWAŁA NR XXVIII/226/13 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 09 października 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Nr XXVI/217/13 z dnia 19 lipca 2013 r. w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z obiektu sportowego "ORLIK 2012"
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 4931
Data publikacji
2013-10-21 14:35:40
Numer
XXVIII/225/13
Tytuł
UCHWAŁA Nr XXVIII/225/13 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 9 października 2013 r. w sprawie: udzielenia dotacji celowej dla Powiatu Nidzickiego na realizację inwestycji pn. "Remont drogi powiatowej Nr 156N Bukowiec Wielki-Zaborowo od km 3+535 do km 4+485 dł. 0,950 km w m. Zaborowo:.
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 4932
Data publikacji
2013-10-21 14:31:01
Numer
XXVIII/224/13
Tytuł
UCHWAŁA NR XXVIII/224/13 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 9 października 2013 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Janowiec Kościelny na 2013 r.
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 4933
Data publikacji
2013-10-21 14:24:09
Numer
XXVIII/223/13
Tytuł
UCHWAŁA NR XXVIII/223/13 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 9 października 2013 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Kościelny na lata 2013-2019
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 4934
Data publikacji
2013-07-31 12:31:18
Numer
XXVII/222/2013
Tytuł
UCHWAŁA NR XXVII/222/2013 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 26 lipca 2013 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Janowiec Kościelny na 2013 rok.
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 4935
Data publikacji
2013-07-31 12:24:29
Numer
XXVII/221/2013
Tytuł
UCHWAŁA NR XXVII/221/2013 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 26 lipca 2013 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Kościelny na lata 2013-2019.
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 4936
Data publikacji
2013-07-31 12:16:23
Numer
XXVI/220/2013
Tytuł
UCHWAŁA NR XXVI/220/2013 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 19 lipca 2013 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 4937
Data publikacji
2013-07-31 12:14:09
Numer
XXVI/219/2013
Tytuł
UCHWAŁA NR XXVI/219/2013 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 19 lipca 2013 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 4938
Data publikacji
2013-07-31 12:10:47
Numer
XXVI/218/2013
Tytuł
UCHWAŁA NR XXVI/218/2013 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 19 lipca 2013 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 4939
Data publikacji
2013-07-31 12:04:33
Numer
XXVI/217/2013
Tytuł
UCHWAŁA NR XXVI/217/2013 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 19 lipca 2013 r. w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z obiektu sportowego "ORLIK 2012"
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 4940
Data publikacji
2013-07-31 12:00:43
Numer
XXVI/216/2013
Tytuł
UCHWAŁA NR XXVI/216/2013 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 19 lipca 2013 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Janowiec Kościelny ma 2013 r.
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji