ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp: 4901
Data publikacji
2016-11-03 10:53:37
Numer
XIX/168/2016
Tytuł
UCHWAŁA NR XIX/168/2016 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 24 października 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Janowiec Kościelny.
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 4902
Data publikacji
2016-11-03 10:51:16
Numer
XIX/167/2016
Tytuł
UCHWAŁA NR XIX/167/2016 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 24 października 2016 r. w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Janowcu Kościelnym.
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 4903
Data publikacji
2016-11-03 10:48:22
Numer
XIX/166/2016
Tytuł
UCHWAŁA NR XIX/166/2016 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 24 października 2016 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 3 w Napierkach nr 52.
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 4904
Data publikacji
2016-11-03 10:46:15
Numer
XIX/165/2016
Tytuł
UCHWAŁA NR XIX/165/2016 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 24 października 2016 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Gminy Janowiec Kościelny na 2017 rok.
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 4905
Data publikacji
2016-11-03 10:41:58
Numer
XIX/164/2016
Tytuł
UCHWAŁA NR XIX/164/2016 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 24 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Janowiec Kościelny na 2016 rok.
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 4906
Data publikacji
2016-11-03 10:39:39
Numer
XIX/163/2016
Tytuł
UCHWAŁA NR XIX/163/2016 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 24 października 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Kościelny na lata 2016-2024
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 4907
Data publikacji
2016-10-27 14:36:30
Numer
XVIII/131/16
Tytuł
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Dubeninki
Adres
Zobacz
Lp: 4908
Data publikacji
2016-10-20 14:09:17
Numer
70.2016
Tytuł
w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagrodzenia Pracowników Urzędu Gminy Miłki
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 4909
Data publikacji
2016-10-17 12:01:05
Numer
XVIII/162/2016
Tytuł
UCHWAŁA NR XVIII/162/2016 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 26 września 2016 r. w sprawie wytypowania dodatkowego przedstawiciela Gminy Janowiec Kościelny do reprezentowania w Ekologicznym Związku Gmin "Działdowszczyzna"
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 4910
Data publikacji
2016-10-17 11:58:07
Numer
XVIII/161/2016
Tytuł
UCHWAŁA NR XVIII/161/2016 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 26 września 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Janowiec Kościelny.
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 4911
Data publikacji
2016-10-17 11:55:13
Numer
XVIII/160/2016
Tytuł
UCHWAŁA NR XVIII/160/2016 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 26 września 2016 r. uchylająca uchwałę w sprawie określenia regulaminu przyznawania nagród za osiągnięcia w dziedzinie sportu.
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 4912
Data publikacji
2016-10-17 11:49:22
Numer
XVIII/159/2016
Tytuł
UCHWAŁA NR XVIII/159/2016 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 26 września 2016 r. w sprawie Planu rozwoju dróg gminnych w Gminie Janowiec Kościelny na lata 2016-2020
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 4913
Data publikacji
2016-10-17 11:42:04
Numer
XVIII/158/2016
Tytuł
UCHWAŁA NR XVIII/158/2016 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 26 września 2016 r. w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Janowiec Kościelny.
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 4914
Data publikacji
2016-10-17 11:35:52
Numer
XVIII/157/2016
Tytuł
UCHWAŁA NR XVIII/157/2016 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 26 września 2016 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do zbycia.
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 4915
Data publikacji
2016-10-17 11:34:14
Numer
XVIII/156/2016
Tytuł
UCHWAŁA NR XVIII/156/2016 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 26 września 2016 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do zbycia.
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 4916
Data publikacji
2016-10-17 11:32:06
Numer
XVIII/155/2016
Tytuł
UCHWAŁA NR XVIII/155/2016 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 26 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Janowiec Kościelny oraz ustalenia warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 4917
Data publikacji
2016-10-17 11:26:54
Numer
XVIII/154/2016
Tytuł
UCHWAŁA NR XVIII/154/2016 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 26 września 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Janowiec Kościelny.
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 4918
Data publikacji
2016-10-17 11:00:50
Numer
XVIII/153/2016
Tytuł
UCHWAŁA NR XVIII/153/2016 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 26 września 2016 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Nowej Wsi Dmochy w związku z zamiarem zmiany urzędowej nazwy tej miejscowości.
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 4919
Data publikacji
2016-10-17 10:50:56
Numer
XVIII/152/2016
Tytuł
UCHWAŁA NR XVIII/152/2016 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 26 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Janowiec Kościelny na 2016 rok.
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 4920
Data publikacji
2016-10-17 10:47:49
Numer
XVIII/151/2016
Tytuł
UCHWAŁA NR XVIII/151/2016 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 26 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Kościelny na 2016-2024.
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji