ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp: 4901
Data publikacji
2020-01-08 08:15:46
Numer
41/152/2019
Tytuł
w sprawie zatwierdzenia diagnozy Zespołu Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 4902
Data publikacji
2020-01-07 16:49:07
Numer
383.2019
Tytuł
w sprawie zatwierdzenia do realizacji zadania publicznego wybranego z pominięciem otwartego konkursu ofert, w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 4903
Data publikacji
2020-01-07 16:49:06
Numer
384.2019
Tytuł
w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na 2020 rok.
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 4904
Data publikacji
2020-01-07 16:49:05
Numer
386.2019
Tytuł
w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na 2019 rok.
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 4905
Data publikacji
2020-01-07 16:49:05
Numer
385.2019
Tytuł
w sprawie powołania Zespołu ds. Opracowania Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego w mieście Ełku na lata 2020 – 2022 oraz koordynującego działania i monitorującego realizację zadań dotyczących promocji zdrowia psychicznego i profilaktyki zaburzeń psychicznych na terenie miasta Ełku.
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 4906
Data publikacji
2020-01-07 16:49:04
Numer
387.2019
Tytuł
w sprawie obowiązkowego stosowania od 1 stycznia 2020 r. mechanizmu podzielonej płatności VAT w jednostkach budżetowych Gminy Miasta Ełk.
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 4907
Data publikacji
2020-01-07 16:49:03
Numer
389.2019
Tytuł
w sprawie pozytywnego zaopiniowania zmian w Regulaminie organizacyjnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku.
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 4908
Data publikacji
2020-01-07 16:49:03
Numer
388.2019
Tytuł
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert na realizację świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu terapii uzależnienia od alkoholu dla mieszkańców Ełku w systemie lecznictwa zamkniętego w 2020 r., wybór realizatora usługi: Prowadzenie na terenie miasta Ełku Szkoły Rodzenia w 2020 r. dla kobiet zamieszkałych na terenie miasta Ełku oraz prowadzenia na terenie miasta Ełku Poradni Laktacyjnej w terminie od stycznia do grudnia 2020 r. dla kobiet zamieszkałych na terenie miasta Ełku.
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 4909
Data publikacji
2020-01-07 16:49:02
Numer
390.2019
Tytuł
w sprawie zatwierdzenia Rocznego Planu Pracy Środowiskowego Domu Samopomocy "Lawendowy Zakątek" w Ełku na rok 2020.
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 4910
Data publikacji
2020-01-07 16:49:01
Numer
392.2019
Tytuł
w sprawie realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego na terenie Miasta Ełku w 2020 roku.
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 4911
Data publikacji
2020-01-07 16:49:01
Numer
391.2019
Tytuł
w sprawie zatwierdzenia Rocznego Planu Pracy Środowiskowego Domu Samopomocy "Pod Kasztanami" w Ełku na rok 2020.
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 4912
Data publikacji
2020-01-07 16:31:45
Numer
372.2019
Tytuł
w sprawie przeznaczenia lokalu mieszkalnego do sprzedaży i ogłoszenia wykazu.
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 4913
Data publikacji
2020-01-07 16:31:44
Numer
373.2019
Tytuł
w sprawie przeznaczenia lokalu mieszkalnego do sprzedaży i ogłoszenia wykazu.
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 4914
Data publikacji
2020-01-07 16:31:43
Numer
374.2019
Tytuł
w sprawie zatwierdzenia dokumentów "Diagnoza potrzeb edukacyjnych" szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Ełk.
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 4915
Data publikacji
2020-01-07 16:31:42
Numer
375.2019
Tytuł
w sprawie zatwierdzenia do realizacji zadania publicznego wybranego z pominięciem otwartego konkursu ofert, w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 4916
Data publikacji
2020-01-07 16:31:41
Numer
377.2019
Tytuł
w sprawie przeznaczenia lokalu mieszkalnego do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego wraz ze sprzedażą ułamkowej części działki gruntu i ogłoszenia wykazu.
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 4917
Data publikacji
2020-01-07 16:31:41
Numer
376.2019
Tytuł
w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty składane w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań samorządu miasta Ełku w roku 2020.
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 4918
Data publikacji
2020-01-07 16:31:40
Numer
378.2019
Tytuł
w sprawie przyznania nagrody w dziedzinie kultury fizycznej.
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 4919
Data publikacji
2020-01-07 16:31:39
Numer
380.2019
Tytuł
w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań samorządu miasta Ełku z zakresu polityki społecznej, kultury i dziedzictwa narodowego oraz kultury fizycznej i sportu w roku 2020
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 4920
Data publikacji
2020-01-07 16:31:39
Numer
379.2019
Tytuł
zmieniające zarządzenie w sprawie wskazania podstawowego systemu wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miasta Ełku oraz określenia wyjątków od systemu podstawowego.
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji