ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp: 4881
Data publikacji
2020-07-02 10:28:32
Numer
113/2020
Tytuł
o powołaniu Komisji do przejęcia wiat przystankowych
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 4882
Data publikacji
2020-07-01 19:28:04
Numer
ZARZĄDZENIE NR 50/2020
Tytuł
ZARZĄDZENIE NR 50/2020 Wójta Gminy Janowiec Kościelny z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Janowiec Kościelny na 2020 rok
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 4883
Data publikacji
2020-07-01 19:20:39
Numer
ZARZĄDZENIE NR 48/2020
Tytuł
ZARZĄDZENIE NR 48/2020 Wójta Gminy Janowiec Kościelny z dnia 26czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Janowiec Kościelny na 2020 rok
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 4884
Data publikacji
2020-07-01 15:14:44
Numer
170/2020
Tytuł
w sprawie powołania Komisji Konkursowej o charakterze doradczym
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 4885
Data publikacji
2020-07-01 12:55:49
Numer
XVI/165/20
Tytuł
zmiany uchwały budżetowej powiatu na rok 2020
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 4886
Data publikacji
2020-07-01 12:50:17
Numer
XVI/163/20
Tytuł
udzielenia pomocy finansowej Gminie Iława na realizację zadania „Budowa kładki dla pieszych przez rzekę Osa w miejscowości Ząbrowo”
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 4887
Data publikacji
2020-07-01 12:50:14
Numer
XVI/162/20
Tytuł
udzielenia pomocy finansowej Gminie Zalewo
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 4888
Data publikacji
2020-07-01 12:50:12
Numer
XVI/161/20
Tytuł
wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Segnowy, gmina Iława
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 4889
Data publikacji
2020-07-01 12:50:09
Numer
XVI/160/20
Tytuł
zmieniająca uchwałę w sprawie przeznaczenia środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową i społeczną w 2020 roku
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 4890
Data publikacji
2020-07-01 12:50:06
Numer
XVI/158/20
Tytuł
ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Powiatu Iławskiego
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 4891
Data publikacji
2020-07-01 12:50:04
Numer
XVI/157/20
Tytuł
wyboru przedstawiciela Powiatu Iławskiego do Zgromadzenia Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 4892
Data publikacji
2020-07-01 12:50:00
Numer
XVI/156/20
Tytuł
powierzenia reprezentowania Powiatu Iławskiego w Zgromadzeniu Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 4893
Data publikacji
2020-07-01 12:49:57
Numer
XVI/154/20
Tytuł
oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 4894
Data publikacji
2020-07-01 12:49:54
Numer
XVI/153/20
Tytuł
udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 4895
Data publikacji
2020-07-01 12:49:51
Numer
XVI/152/20
Tytuł
zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2019
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 4896
Data publikacji
2020-07-01 12:49:48
Numer
XVI/151/20
Tytuł
udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 4897
Data publikacji
2020-07-01 12:49:32
Numer
XVI/164/20
Tytuł
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Iławskiego na lata 2020–2033
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 4898
Data publikacji
2020-07-01 09:39:09
Numer
XVIII.136.2020
Tytuł
w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Giżycki oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 4899
Data publikacji
2020-07-01 09:02:58
Numer
176/2020
Tytuł
w sprawie powołania Komisji Przetargowej
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 4900
Data publikacji
2020-07-01 08:22:19
Numer
0050-73/2020
Tytuł
Zarządzenie Nr 0050-73/2020 Burmistrza Zalewa z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia wyniku otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2020 zadania publicznego Gminy Zalewo z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego polegającego na opracowaniu i wydaniu biuletynu opisującego historię, kulturę i życie dawnych mieszkańców gminy Zalewo i okolic.
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji