ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp: 4861
Data publikacji
2020-05-07 11:49:41
Numer
XV/107/2020
Tytuł
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Dźwierzuty z przeznaczeniem na zakup sprzętu dla jednostek OSP
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 4862
Data publikacji
2020-05-07 11:49:41
Numer
XV/106/2020
Tytuł
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Świętajno z przeznaczeniem na zakup sprzętu dla jednostek OPS
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 4863
Data publikacji
2020-05-07 11:49:41
Numer
XV/105/2020
Tytuł
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Szczytno z przeznaczeniem na zakup sprzętu dla jednostek OSP
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 4864
Data publikacji
2020-05-07 11:49:41
Numer
XV/104/2020
Tytuł
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Warmińsko - Mazurskiego na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem biura Regionalnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli w 2020 roku
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 4865
Data publikacji
2020-05-07 11:49:41
Numer
XV/103/2020
Tytuł
w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2020
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 4866
Data publikacji
2020-05-07 11:49:41
Numer
XV/102/2020
Tytuł
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szczycieńskiego na lata 2020-2034
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 4867
Data publikacji
2020-05-07 11:49:40
Numer
XV/118/2020
Tytuł
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Szczycieńskiego
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 4868
Data publikacji
2020-05-07 11:49:40
Numer
XV/117/2020
Tytuł
w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego w Szczytnie za 2019 r.
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 4869
Data publikacji
2020-05-07 11:49:40
Numer
XV/116/2020
Tytuł
w sprawie wysokości środków na zadania realizowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 roku
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 4870
Data publikacji
2020-05-07 11:49:40
Numer
XV/115/2020
Tytuł
w sprawie przystąpienia do realizacji rządowego Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" edycja 2019-2020
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 4871
Data publikacji
2020-05-07 11:49:40
Numer
XV/114/2020
Tytuł
w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Szczytnie
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 4872
Data publikacji
2020-05-07 11:49:40
Numer
XV/113/2020
Tytuł
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie Powiatu Szczycieńskiego w 2020 r.
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 4873
Data publikacji
2020-05-07 11:49:40
Numer
XV/112/2020
Tytuł
w sprawie ustalenia dla dróg powiatowych stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na terenie powiatu szczycieńskiego
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 4874
Data publikacji
2020-05-07 11:49:40
Numer
XV/111/2020
Tytuł
w prawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Wielbark z przeznaczeniem na zakup sprzętu dla jednostki OSP
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 4875
Data publikacji
2020-05-07 11:49:40
Numer
XV/110/2020
Tytuł
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Rozogi z przeznaczeniem na zakup sprzętu dla jednostki OSP
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 4876
Data publikacji
2020-05-07 11:49:40
Numer
XV/109/2020
Tytuł
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Pasym z przeznaczeniem na zakup sprzętu dla jednostki OSP
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 4877
Data publikacji
2020-05-06 14:35:53
Numer
74/2020
Tytuł
w sprawie określenia kwot do naliczenia dotacji niepublicznym szkołom i placówkom o uprawnieniach szkół publicznych w roku 2020
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 4878
Data publikacji
2020-05-06 13:03:29
Numer
25.2020
Tytuł
w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłki na 2020 rok
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 4879
Data publikacji
2020-05-06 12:57:47
Numer
24.2020
Tytuł
w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłki na 2020 rok w związku z uruchomieniem reerwy celowej na zarządzanie kryzysowe
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 4880
Data publikacji
2020-05-06 12:52:56
Numer
23.2020
Tytuł
w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłki na 2020 rok
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji