ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp: 4841
Data publikacji
2014-12-16 09:12:06
Numer
II/5/14
Tytuł
UCHWAŁA NR II/5/14 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej i ustalenia składu osobowego.
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 4842
Data publikacji
2014-12-09 12:13:10
Numer
I/4/14
Tytuł
UCHWAŁA NR I/4/14 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Janowiec Kościelny na 2014 rok.
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 4843
Data publikacji
2014-12-09 12:10:00
Numer
I/3/14
Tytuł
UCHWAŁA NR I/3/14 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy.
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 4844
Data publikacji
2014-12-09 12:08:08
Numer
I/2/14
Tytuł
UCHWAŁA NR I/2/14 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy.
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 4845
Data publikacji
2014-12-09 12:06:29
Numer
I/I/14
Tytuł
UCHWAŁA NR I/I/14 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania wyboru na Przewodniczącego Rady Gminy i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Janowiec Kościelny.
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 4846
Data publikacji
2014-12-03 14:28:47
Numer
I/3/14
Tytuł
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Dubeninki
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Dubeninki
Adres
Zobacz
Lp: 4847
Data publikacji
2014-11-25 19:35:20
Numer
XXXVIII/308/2014
Tytuł
UCHWAŁA NR XXXVIII/308/2014 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 19 listopada 2014 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Janowiec Kościelny na 2014 rok.
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 4848
Data publikacji
2014-11-25 19:28:31
Numer
XXXVIII/307/2014
Tytuł
UCHWAŁA NR XXXVIII/307/2014 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 19 listopada 2014 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Kościelny na lata 2014-2024
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 4849
Data publikacji
2014-11-25 19:23:44
Numer
XXXVIII/306/2014
Tytuł
UCHWAŁA NR XXXVIII/306/2014 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 19 listopada 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na sfinansowanie zobowiązań Gminy z tytułu kredytów i pożyczek poprzez przejęcie długu.
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 4850
Data publikacji
2014-11-06 14:32:50
Numer
XXXVII/305/2014
Tytuł
UCHWAŁA NR XXXVII/305/2014 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 30 października 2014 r. w sprawie zatwierdzenia Uchwały Nr XXI/110/2014 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin "Działdowszczyzna" w sprawie zmiany Statutu Ekologicznego Związku Gmin "Działdowszczyzna"
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 4851
Data publikacji
2014-11-06 14:29:35
Numer
XXXVII/304/2014
Tytuł
UCHWAŁA NR XXXVII/304/2014 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 30 października 2014 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Janowiec Kościelny z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015.
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 4852
Data publikacji
2014-11-06 14:25:57
Numer
XXXVII/303/2014
Tytuł
UCHWAŁA NR XXXVII/303/2014 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 30 października 2014 r. w sprawie:zmiany Uchwały Nr XVII/138/12 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych.
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 4853
Data publikacji
2014-11-06 14:22:26
Numer
XXXVII/302/2014
Tytuł
UCHWAŁA NR XXXVII/302/2014 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 30 października 2014 r. w sprawie:zmiany Uchwały Nr IX/76/11 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 30 sierpnia 2011
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 4854
Data publikacji
2014-11-06 14:20:30
Numer
XXXVII/301/2014
Tytuł
UCHWAŁA NR XXXVII/301/2014 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 30 października 2014 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Janowiec Kościelny na 2014 rok.
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 4855
Data publikacji
2014-11-06 14:15:12
Numer
XXXVII/300/2014
Tytuł
UCHWAŁA NR XXXVII/300/2014 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 30 października 2014 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Kościelny na lata 2014-2019
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 4856
Data publikacji
2014-10-13 18:15:01
Numer
XXXVI/299//14
Tytuł
UCHWAŁA NR XXXVI/299//14 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 30 września 2014 r. w sprawie powołania Skarbnika Gminy Janowiec Kościelny.
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 4857
Data publikacji
2014-10-13 18:10:08
Numer
XXXVI/296//14
Tytuł
UCHWAŁA NR XXXVI/296//14 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 30 września 2014 r. w sprawie: wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości na rzecz Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 4858
Data publikacji
2014-10-13 18:10:03
Numer
XXXVI/298//14
Tytuł
UCHWAŁA NR XXXVI/298//14 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 30 września 2014 r. w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Janowiec Kościelny
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 4859
Data publikacji
2014-10-13 18:08:25
Numer
XXXVI/297//14
Tytuł
UCHWAŁA NR XXXVI/297//14 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 30 września 2014 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 4860
Data publikacji
2014-10-13 18:00:08
Numer
XXXVI/295//14
Tytuł
UCHWAŁA NR XXXVI/295//14 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 30 września 2014 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie przez Wójta Gminy Janowiec Kościelny ze Skarbem Państwa - Nadleśnictwem Nidzica, na czas nieoznaczony, umowy dzierżawy nieruchomości leśnej, w celu utrzymania i eksploatacji zabudowanego wodociągu.
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji