ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp: 4841
Data publikacji
2020-05-12 11:19:07
Numer
75/2020
Tytuł
w sprawie zmian budżetu Powiatu na 2020 rok
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 4842
Data publikacji
2020-05-11 15:39:15
Numer
ZARZĄDZENIE NR 32/202
Tytuł
ZARZĄDZENIE NR 32/2020 Wójta Gminy Janowiec Kościelny z dnia 8 maja 2020 r. w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Janowiec Kościelny za 2019 r.
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 4843
Data publikacji
2020-05-11 14:14:10
Numer
XXI/110/2020
Tytuł
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 4844
Data publikacji
2020-05-11 10:30:27
Numer
98/379/20
Tytuł
przedłużenia powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 4845
Data publikacji
2020-05-08 19:49:46
Numer
ZARZĄDZENIE NR 31/2020
Tytuł
ZARZĄDZENIE NR 31/2020 Wójta Gminy Janowiec Kościelny z dnia 6 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Janowiec Kościelny na 2020 r
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 4846
Data publikacji
2020-05-08 12:57:29
Numer
105/2020
Tytuł
w sprawie powierzenia Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Kętrzynie realizację Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2019-2020 finansowanego z Funduszu Solidarnościowego
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 4847
Data publikacji
2020-05-08 11:55:32
Numer
235/2019
Tytuł
w sprawie zmiany zarządzenia nr 171/2019 Burmistrza Miasta Kętrzyn z dnia 28 czerwca 2019r. w sprawie powołania Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego w ramach Kętrzyńskiego Budżetu Obywatelskiego 2020r.
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 4848
Data publikacji
2020-05-08 11:50:40
Numer
171/2019
Tytuł
w sprawie powołania Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego 2020r.
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 4849
Data publikacji
2020-05-08 10:34:39
Numer
491.2020
Tytuł
odwołania Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ełku
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 4850
Data publikacji
2020-05-08 10:34:38
Numer
492.2020
Tytuł
pozytywnego zaopiniowania zmian w Regulaminie organizacyjnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 4851
Data publikacji
2020-05-08 10:34:37
Numer
493.2020
Tytuł
zmian w składzie zespołu interdyscyplinarnego
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 4852
Data publikacji
2020-05-08 10:34:36
Numer
494.2020
Tytuł
zatwierdzenia do realizacji zadania publicznego wybranego z pominięciem otwartego konkursu ofert, w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 4853
Data publikacji
2020-05-08 08:18:33
Numer
29/2020
Tytuł
w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania oddziałów przedszkolnych działających przy szkołach podstawowych
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 4854
Data publikacji
2020-05-08 08:18:33
Numer
28/2020
Tytuł
w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 4855
Data publikacji
2020-05-07 19:01:01
Numer
ZARZĄDZENIE NR 30/2020
Tytuł
ZARZĄDZENIE NR 30/2020 Wójta Gminy Janowiec Kościelny z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie opracowania "Planu operacyjnego funkcjonowania gminy Janowiec Kościelny w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny"
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 4856
Data publikacji
2020-05-07 18:55:25
Numer
ZARZĄDZENIE NR 27/2020
Tytuł
ZARZĄDZENIE NR 27/2020 Wójta Gminy Janowiec Kościelny z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Janowiec Kościelny na 2020 r
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 4857
Data publikacji
2020-05-07 15:12:40
Numer
82/2020
Tytuł
w sprawie powołania Administratora Systemów Informatycznych w Urzędzie Miasta Kętrzyn
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 4858
Data publikacji
2020-05-07 12:20:44
Numer
51/181/2020
Tytuł
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu znajdującego się w budynku przy ul. Wyborskiej 12, stanowiącego własność Powiatu Nidzickiego, będącego w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 4859
Data publikacji
2020-05-07 12:18:25
Numer
51/180/2020
Tytuł
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Annie Kalinowskiej - Kierownikowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nidzicy
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 4860
Data publikacji
2020-05-07 11:49:41
Numer
XV/108/2020
Tytuł
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Jedwabno z przeznaczeniem na zakup sprzętu dla jednostek OSP
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji