ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp: 4821
Data publikacji
2017-10-04 13:00:53
Numer
XXVIII/225/2017
Tytuł
UCHWAŁA NR XXVIII/225/2017 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 29 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Janowcu Kościelnym w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Janowcu Kościelnym.
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 4822
Data publikacji
2017-10-04 12:58:06
Numer
XXVIII/224/2017
Tytuł
UCHWAŁA NR XXVIII/224/2017 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 29 września 2017 r. w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Janowiec Kościelny.
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 4823
Data publikacji
2017-10-04 12:56:12
Numer
XXVIII/223/2017
Tytuł
UCHWAŁA NR XXVIII/223/2017 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 29 września 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości pomiędzy gminą a osobą fizyczną.
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 4824
Data publikacji
2017-10-04 12:53:28
Numer
XXVIII/222/2017
Tytuł
UCHWAŁA NR XXVIII/222/2017 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 29 września 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości pomiędzy gminą a osobą fizyczną.
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 4825
Data publikacji
2017-10-04 12:49:38
Numer
XXVIII/221/2017
Tytuł
UCHWAŁA NR XXVIII/221/2017 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 29 września 2017 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do zbycia.
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 4826
Data publikacji
2017-10-04 12:46:59
Numer
XXVIII/220/2017
Tytuł
UCHWAŁA NR XXVIII/220/2017 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 29 września 2017 r. w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Janowiec Kościelny na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024.
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 4827
Data publikacji
2017-10-04 12:28:34
Numer
XXVIII/219/2017
Tytuł
UCHWAŁA NR XXVIII/219/2017 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 29 września 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nidzickiemu
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 4828
Data publikacji
2017-10-04 12:26:33
Numer
XXVIII/218/2017
Tytuł
UCHWAŁA NR XXVIII/218/2017 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 29 września 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Sośno.
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 4829
Data publikacji
2017-10-04 12:24:14
Numer
XXVIII/217/2017
Tytuł
UCHWAŁA NR XXVIII/217/2017 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Janowiec Kościelny na 2017 rok.
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 4830
Data publikacji
2017-10-04 12:22:01
Numer
XXVIII/2016/2017
Tytuł
UCHWAŁA NR XXVIII/216/2017 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 29 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Kościelny na lata 2017-2026.
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 4831
Data publikacji
2017-08-17 12:15:26
Numer
XXVII/215/2017
Tytuł
UCHWAŁA NR XXVII/215/2017 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 14 sierpnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Umowy - Porozumienia Gminy janowiec Kościelny z Ochotniczą Strażą Pożarną w Janowcu Kościelnym.
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 4832
Data publikacji
2017-08-17 12:08:02
Numer
XXVII/214/2017
Tytuł
UCHWAŁA NR XXVII/214/2017 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 14 sierpnia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nidzickiemu.
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 4833
Data publikacji
2017-08-17 12:06:29
Numer
XXVII/213/2017
Tytuł
UCHWAŁA NR XXVII/213/2017 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 14 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Janowiec Kościelny na 2017 rok.
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 4834
Data publikacji
2017-08-17 12:04:36
Numer
XXVII/212/2017
Tytuł
UCHWAŁA NR XXVII/212/2017 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 14 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Kościelny na lata 2017-2026
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 4835
Data publikacji
2017-07-07 09:32:26
Numer
XXVI/211/2017
Tytuł
UCHWAŁA NR XXVI/211/2017 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Janowiec Kościelny na 2017 rok.
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 4836
Data publikacji
2017-07-07 09:27:38
Numer
XXVI/210/2017
Tytuł
UCHWAŁA NR XXVI/210/2017 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 5 lipca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Kościelny na lata 2017-2026
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 4837
Data publikacji
2017-06-16 08:43:52
Numer
XXV/207/2017
Tytuł
UCHWAŁA NR XXV/207/2017 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 6 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na lata 2017-2032 dla Gminy Janowiec Kościelny.
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 4838
Data publikacji
2017-06-16 08:41:49
Numer
XXV/209/2017
Tytuł
UCHWAŁA NR XXV/209/2017 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 6 czerwca 2017 r. w sprawie zaliczenia dróg wewnętrznych przebiegających przez miejscowość Szczepkowo Borowe, do kategorii dróg gminnych.
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 4839
Data publikacji
2017-06-16 08:38:51
Numer
XXV/208/2017
Tytuł
UCHWAŁA NR XXV/208/2017 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 6 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 1 w m. Wiłunie Nr 15
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 4840
Data publikacji
2017-06-16 08:29:28
Numer
XXV/206/2017
Tytuł
UCHWAŁA NR XXV/206/2017 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 6 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Janowiec Kościelny na 2017 rok.
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji