ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp: 4801
Data publikacji
2020-05-22 11:00:28
Numer
111/2020
Tytuł
W sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 54/2020 Burmistrza Miasta Kętrzyn z dnia 2 marca 2020r w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemców
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 4802
Data publikacji
2020-05-22 09:42:11
Numer
506.2020
Tytuł
ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Miejskiego Przedszkola "Bajka" w Ełku
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 4803
Data publikacji
2020-05-22 09:41:31
Numer
37/2020
Tytuł
w sprawie wprowadzenia Wewnętrznego Regulaminu Organizacyjnego Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych w Urzędzie Miasta Kętrzyn
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 4804
Data publikacji
2020-05-22 09:32:18
Numer
25/2020
Tytuł
Zarządzenie Nr 25/2020 Wójta Gminy Rybno z dnia 23 marca 2020 roku w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rybno za 2019 r.
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 4805
Data publikacji
2020-05-21 15:36:43
Numer
115/2020
Tytuł
w sprawie przekazania środków trwałych, pozostałych środków trwałych oraz wyposażenia objętego ewidencją ilościową w trwały zarząd Centrum Usług Wspólnych Gminy Miejskiej Kętrzyn
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 4806
Data publikacji
2020-05-21 12:00:42
Numer
100/387/20
Tytuł
opinii na temat realizacji inwestycji drogowej
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 4807
Data publikacji
2020-05-21 09:58:09
Numer
505.2020
Tytuł
ustalenia okresowej wysokości stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem pod ogródki konsumpcyjne przy lokalach gastronomicznych
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 4808
Data publikacji
2020-05-20 12:11:28
Numer
59/2020
Tytuł
ZARZĄDZENIE Nr 59/2020 Wójta Gminy Rybno z dnia 20 maja 2020r. w sprawie: ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora zadania pn.: Program polityki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Rybno na lata 2016-2020" obejmującego dziewczynki urodzone w 2007 i 2008 roku oraz powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania w przedmiotowym zakresie
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 4809
Data publikacji
2020-05-19 15:58:48
Numer
ZARZĄDZENIE NR 34/2020
Tytuł
ZARZĄDZENIE NR 34/2020 Wójta Gminy Janowiec Kościelny z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Janowiec Kościelny na 2020 r
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 4810
Data publikacji
2020-05-19 14:23:37
Numer
501.2020
Tytuł
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu organizacyjnego Środowiskowego Domu Samopomocy Pod Kasztanami w Ełku
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 4811
Data publikacji
2020-05-19 14:23:36
Numer
503.2020
Tytuł
ogłoszenia wyników otwartych konkursów ofert na 2020 rok
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 4812
Data publikacji
2020-05-19 14:23:36
Numer
502.2020
Tytuł
zatwierdzenia Ramowego Programu Działalności Środowiskowego Domu Samopomocy "Pod Kasztanami" w Ełku typu A, B, C, w tym ze spektrum autyzmu lub niepełnosprawnością sprzężoną
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 4813
Data publikacji
2020-05-19 14:23:35
Numer
504.2020
Tytuł
ograniczenia funkcjonowania żłobka prowadzonego przez Gminę Miasto Ełk w okresie od 18 maja 2020 r. do 22 maja 2020 r.
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 4814
Data publikacji
2020-05-19 13:06:55
Numer
76/2020
Tytuł
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Mazurskiego Centrum Zdrowia Szpitala Powiatowego w Węgorzewie Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej sporządzonego za 2019 rok
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 4815
Data publikacji
2020-05-19 08:48:08
Numer
52/185/2020
Tytuł
w sprawie przyjęcia i przekazania sprawozdania finansowego za rok 2019
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 4816
Data publikacji
2020-05-19 08:45:25
Numer
52/184/2020
Tytuł
w sprawie: 1. Ogłoszenia przetargu nieograniczonego na Uruchomienie e-usług publicznych, dostawę sprzętu i oprogramowania IT z modernizacją systemów dziedzinowych Starostwa Powiatowego w Nidzicy wraz ze szkoleniami na potrzeby realizacji projektu pn. "E-administracja w Powiecie Nidzickim". 2. Zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 3. Powołania komisji przetargowej.
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 4817
Data publikacji
2020-05-18 09:45:54
Numer
109/2020
Tytuł
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki nr 602/3, obręb 6, położonej w Kętrzynie przy ul. Poznańskiej
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 4818
Data publikacji
2020-05-18 09:42:42
Numer
108/2020
Tytuł
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki nr 602/2, obręb 6, położonej w Kętrzynie przy ul. Poznańskiej
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 4819
Data publikacji
2020-05-15 10:44:13
Numer
499.2020
Tytuł
zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia wyników otwartych konkursów ofert na 2020 rok
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 4820
Data publikacji
2020-05-15 10:44:12
Numer
500.2020
Tytuł
aktualizacji „Strategii Rozwoju Ośrodka Subregionalnego Ełk do roku 2025”
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji