ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp: 4801
Data publikacji
2015-07-14 08:46:25
Numer
IX/44/2015
Tytuł
UCHWAŁA NR IX/44/2015 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 29 czerwca 2015 r w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Janowiec Kościelny na lata 2015-2024
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 4802
Data publikacji
2015-07-14 08:42:29
Numer
IX/43/2015
Tytuł
UCHWAŁA NR IX/43/2015 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 29 czerwca 2015 r w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Janowiec Kościelny za rok 2014
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 4803
Data publikacji
2015-07-14 08:39:54
Numer
IX/42/2015
Tytuł
UCHWAŁA NR IX/42/2015 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 29 czerwca 2015 r w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Janowiec Kościelny za rok 2014
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 4804
Data publikacji
2015-06-10 13:23:55
Numer
VIII/41/15
Tytuł
UCHWAŁA NR VIII/41/15 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie zasad i trybu korzystania z boisk sportowych.
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 4805
Data publikacji
2015-06-10 13:21:56
Numer
VIII/40/15
Tytuł
UCHWAŁA NR VIII/40/15 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Gminy Janowiec Kościelny do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Brama Mazurskiej Krainy"
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 4806
Data publikacji
2015-04-10 13:52:38
Numer
VII/39/2015
Tytuł
UCHWAŁA NR VII/39/2015 RADY GMINY JANOWIEC KOŚCIELNY z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą Janowiec Kościelny a Skarbem Państwa - Nadleśnictwem Nidzica
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 4807
Data publikacji
2015-04-10 13:50:37
Numer
VII/38/2015
Tytuł
UCHWAŁA NR VII/38/2015 RADY GMINY JANOWIEC KOŚCIELNY z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości.
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 4808
Data publikacji
2015-04-10 13:48:41
Numer
VII/37/2015
Tytuł
UCHWAŁA NR VII/37/2015 RADY GMINY JANOWIEC KOŚCIELNY z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Janowiec Kościelny
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 4809
Data publikacji
2015-04-10 13:39:49
Numer
VII/36/2015
Tytuł
UCHWAŁA NR VII/36/2015 RADY GMINY JANOWIEC KOŚCIELNY z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Nidzica a Gminą Janowiec Kościelny w zakresie objęcia mieszkańców Gminy Nidzica opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Szczepkowie Borowym.
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 4810
Data publikacji
2015-04-10 13:32:21
Numer
VII/35/2015
Tytuł
UCHWAŁA NR VII/35/2015 RADY GMINY JANOWIEC KOŚCIELNY z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 4811
Data publikacji
2015-04-10 13:29:14
Numer
VII/34/2015
Tytuł
UCHWAŁA NR VII/34/2015 RADY GMINY JANOWIEC KOŚCIELNY z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia Kalendarza imprez kulturalno-sportowo-rekreacyjnych w Gminie Janowiec Kościelny na 2015 rok.
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 4812
Data publikacji
2015-04-10 13:26:42
Numer
VII/33/2015
Tytuł
UCHWAŁA NR VII/33/2015 RADY GMINY JANOWIEC KOŚCIELNY z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Janowiec Kościelny w 2015 roku
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 4813
Data publikacji
2015-04-10 13:21:28
Numer
VII/32/2015
Tytuł
UCHWAŁA NR VII/32/2015 RADY GMINY JANOWIEC KOŚCIELNY z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki w roku 2016
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 4814
Data publikacji
2015-04-10 13:19:25
Numer
VII/31/2015
Tytuł
UCHWAŁA NR VII/31/2015 RADY GMINY JANOWIEC KOŚCIELNY z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Janowiec Kościelny na 2015 rok
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 4815
Data publikacji
2015-04-10 13:13:36
Numer
VII/30/2015
Tytuł
UCHWAŁA NR VII/30/2015 RADY GMINY JANOWIEC KOŚCIELNY z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Janowiec Kościelny na lata 2015-2024
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 4816
Data publikacji
2015-04-07 08:51:48
Numer
IV/25/15
Tytuł
w sprawie określenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Dubeninki za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Dubeninki
Adres
Zobacz
Lp: 4817
Data publikacji
2015-03-17 12:11:54
Numer
VI/29/2015
Tytuł
UCHWAŁA NR VI/29/2015 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Janowiec Kościelny na 2015 rok
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 4818
Data publikacji
2015-03-17 12:07:11
Numer
VI/28/2015
Tytuł
UCHWAŁA NR VI/28/2015 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Janowiec Kościelny na lata 2015-2024.
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 4819
Data publikacji
2015-02-05 13:08:30
Numer
V/27/2015
Tytuł
UCHWAŁA NR V/27/2015 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Janowiec Kościelny na 2015 rok.
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 4820
Data publikacji
2015-02-05 13:03:46
Numer
V/26/2015
Tytuł
UCHWAŁA NR V/26/2015 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Kościelny na lata 2015-2024
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji