ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp: 4781
Data publikacji
2020-05-22 12:06:06
Numer
45/2020
Tytuł
ZARZĄDZENIE Nr 45/2020 WÓJTA GMINY RYBNO z dnia 27 kwietnia 2020 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Wykonanie robót budowlanych w ramach projektu: „Ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk oraz zmniejszenie presji wynikającej z ruchu turystycznego na obszarach chronionych, poprzez zagospodarowanie plaży w miejscowości Szczupliny, gmina Rybno
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 4782
Data publikacji
2020-05-22 12:03:21
Numer
44/2020
Tytuł
ZARZĄDZENIE Nr 44/2020 WÓJTA GMINY RYBNO z dnia 27 kwietnia 2020 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Ochrona różnorodności biologicznej w m. Rybno, poprzez uporządkowanie sposobu udostępniania zasobów przyrodniczych - Budowa ścieżki edukacyjnej wokół jeziora w Rybnie — etap II” część I i II
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 4783
Data publikacji
2020-05-22 11:58:38
Numer
42/2020
Tytuł
ZARZĄDZENIE NR 42/2020 WÓJTA GMINY RYBNO z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Rybnie za 2019 rok
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 4784
Data publikacji
2020-05-22 11:54:46
Numer
41/2020
Tytuł
ZARZĄDZENIE Nr 41/2020 WÓJTA GMINY RYBNO z dnia 22 kwietnia 2020 roku w sprawie: powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia zapytania ofertowego na zakup i dostawę 26 szt. laptopów dla Gminy Rybno
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 4785
Data publikacji
2020-05-22 11:52:37
Numer
39/2020
Tytuł
Zarządzenie Nr 39/2020 Wójta Gminy Rybno z dnia 21 kwietnia 2020 r. w sprawie: kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Rybno
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 4786
Data publikacji
2020-05-22 11:50:21
Numer
38/2020
Tytuł
ZARZĄDZENIE NR 38/2020 Wójta Gminy Rybno z dnia 20 kwietnia 2020r. w sprawie przyznania stypendium naukowego
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 4787
Data publikacji
2020-05-22 11:47:53
Numer
37/2020
Tytuł
ZARZĄDZENIE NR 37/2020 Wójta Gminy Rybno z dnia 17 kwietnia 2020r. w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty zgłoszone w otwartym konkursie ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w 2020r.
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 4788
Data publikacji
2020-05-22 11:45:11
Numer
36/2020
Tytuł
ZARZĄDZENIE Nr 36/2020 WÓJTA GMINY RYBNO z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Rybno na 2020 r.
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 4789
Data publikacji
2020-05-22 11:42:18
Numer
32/2020
Tytuł
ZARZĄDZENIE Nr 32/2020 WÓJTA GMINY RYBNO z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Rybno na 2020 r.
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 4790
Data publikacji
2020-05-22 11:40:04
Numer
31/2020
Tytuł
ZARZĄDZENIE Nr 31/2020 WÓJTA GMINY RYBNO z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Rybno na 2020 r.
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 4791
Data publikacji
2020-05-22 11:37:16
Numer
30/2020
Tytuł
ZARZĄDZENIE Nr 30/2020 WÓJTA GMINY RYBNO z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybno na lata 2020- 2032.
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 4792
Data publikacji
2020-05-22 11:34:11
Numer
27/2020
Tytuł
ZARZĄDZENIE NR 27/2020 WÓJTA GMINY RYBNO z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie: zmiany w organizacji pracy w Urzędzie Gminy Rybno w związku z wprowadzeniem stanu epidemii.
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 4793
Data publikacji
2020-05-22 11:28:03
Numer
20/2020
Tytuł
ZARZĄDZENIE NR 20/2020 WÓJTA GMINY RYBNO z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 4794
Data publikacji
2020-05-22 11:24:56
Numer
14/2020
Tytuł
Zarządzenie Nr 14/2020 Wójta Gminy Rybno z dnia 10 lutego 2020r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Rybno
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 4795
Data publikacji
2020-05-22 11:19:45
Numer
9/2020
Tytuł
ZARZĄDZENIE Nr 9/2020 WÓJTA GMINY RYBNO z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Rybno na 2020 r.
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 4796
Data publikacji
2020-05-22 11:17:37
Numer
8/2020
Tytuł
ZARZĄDZENIE NR 8/2020 Wójta Gminy Rybno z dnia 31 stycznia 2020r. w sprawie ustalenia na rok 2020 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Rybno.
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 4797
Data publikacji
2020-05-22 11:15:34
Numer
7/2020
Tytuł
ZARZĄDZENIE Nr 7 /2020 WÓJTA GMINY RYBNO z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie wyznaczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybnie do realizacji zadania własnego gminy w zakresie pomocy społecznej dotyczącego prowadzenia i zapewnienia miejsc w ośrodku wsparcia - Klubie „ Senior+" w Naguszewie
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 4798
Data publikacji
2020-05-22 11:14:04
Numer
6/2020
Tytuł
ZARZĄDZENIE Nr 6 /2020 WÓJTA GMINY RYBNO z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie wyznaczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybnie do realizacji zadania własnego gminy w zakresie pomocy społecznej dotyczącego prowadzenia i zapewnienia miejsc w ośrodku wsparcia - Dziennym Domu „ Senior +" w Rybnie
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 4799
Data publikacji
2020-05-22 11:10:52
Numer
5/2020
Tytuł
Zarządzenie Nr 5/2020 Wójta Gminy Rybno z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie: kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Rybno.
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 4800
Data publikacji
2020-05-22 11:08:13
Numer
4/2020
Tytuł
ZARZĄDZENIE Nr 4/2020 WÓJTA GMINY RYBNO z dnia 16 stycznia 2020 roku w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia i rozstrzygnięcia zapytania ofertowego na wykonanie, dostawę i montaż tablic informacyjno — pamiątkowych w ramach projektu pn. Uporządkowanie gospodarki wodno — ściekowej na obszarze aglomeracji Rybno
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji