ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp: 4781
Data publikacji
2015-11-09 11:47:24
Numer
XII/65/2015
Tytuł
UCHWAŁA NR XII/65/2015 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 29 października 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany nieruchomości pomiędzy Gminą Janowiec Kościelny a Skarbem Państwa - Nadleśnictwem Nidzica.
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 4782
Data publikacji
2015-11-09 11:45:05
Numer
XII/64/2015
Tytuł
UCHWAŁA NR XII/64/2015 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 29 października 2015 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Gminy Janowiec Kościelny na lata 2016-2020.
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 4783
Data publikacji
2015-11-09 11:41:31
Numer
XII/63/2015
Tytuł
UCHWAŁA NR XII/63/2015 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 29 października 2015 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Gminy Janowiec Kościelny na 2016 rok.
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 4784
Data publikacji
2015-11-09 11:31:01
Numer
XII/62/2015
Tytuł
UCHWAŁA NR XII/62/2015 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 29 października 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nidzickiemu.
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 4785
Data publikacji
2015-11-09 11:20:40
Numer
XII/61/2015
Tytuł
UCHWAŁA NR XII/61/2015 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Janowiec Kościelny na 2015 rok
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 4786
Data publikacji
2015-11-09 11:06:54
Numer
XII/60/2015
Tytuł
UCHWAŁA NR XII/60/2015 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Janowiec Kościelny na lata 2015-2024
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 4787
Data publikacji
2015-10-01 10:48:38
Numer
XI/59/2015
Tytuł
UCHWAŁA NR XI/59/2015 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 25 września 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Janowiec Kościelny na lata 2015-2018 w zakresie budowy lub modernizacji dróg lokalnych.
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 4788
Data publikacji
2015-10-01 10:45:49
Numer
XI/58/2015
Tytuł
UCHWAŁA NR XI/58/2015 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 25 września 2015 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zwrot nieruchomości.
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 4789
Data publikacji
2015-10-01 10:43:17
Numer
XI/57/2015
Tytuł
UCHWAŁA NR XI/57/2015 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 25 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Janowiec Kościelny na 2015 rok
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 4790
Data publikacji
2015-10-01 10:35:25
Numer
XI/56/2015
Tytuł
UCHWAŁA NR XI/56/2015 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 25 września 2015 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Janowiec Kościelny na lata 2015-2024.
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 4791
Data publikacji
2015-08-12 11:54:11
Numer
X/54/2015
Tytuł
UCHWAŁA NR X/54/2015 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Janowiec Kościelny na lata 2015-2024
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 4792
Data publikacji
2015-08-10 13:57:51
Numer
X/55/2015
Tytuł
UCHWAŁA NR X/55/2015 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Janowiec Kościelny na 2015 rok
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 4793
Data publikacji
2015-07-14 09:24:50
Numer
IX/53/2015
Tytuł
UCHWAŁA NR IX/53/2015 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 29 czerwca 2015 r w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statusu Samorządowego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Janowcu Kościelnym.
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 4794
Data publikacji
2015-07-14 09:20:43
Numer
IX/52/2015
Tytuł
UCHWAŁA NR IX/52/2015 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 29 czerwca 2015 r w sprawie przeznaczenia do sprzedaży niezabudowanych nieruchomości celem poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych.
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 4795
Data publikacji
2015-07-14 09:17:20
Numer
IX/51/2015
Tytuł
UCHWAŁA NR IX/51/2015 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 29 czerwca 2015 r w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Janowiec Kościelny w 2015 r.
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 4796
Data publikacji
2015-07-14 09:12:50
Numer
IX/50/2015
Tytuł
UCHWAŁA NR IX/50/2015 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 29 czerwca 2015 r w sprawie: regulaminu dostarczania wody i odbioru ścieków na terenie Gminy Janowiec Kościelny.
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 4797
Data publikacji
2015-07-14 09:07:09
Numer
IX/49/2015
Tytuł
UCHWAŁA NR IX/49/2015 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 29 czerwca 2015 r zmieniająca uchwałę w sprawie statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Janowcu Kościelnym.
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 4798
Data publikacji
2015-07-14 09:02:08
Numer
IX/48/2015
Tytuł
UCHWAŁA NR IX/48/2015 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 29 czerwca 2015 r w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w północnej części miejscowości Janowiec Kościelny.
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 4799
Data publikacji
2015-07-14 08:59:03
Numer
IX/47/2015
Tytuł
UCHWAŁA NR IX/47/2015 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 29 czerwca 2015 r w sprawie przeznaczenia do sprzedaży części działki Nr 302/1 w Janowcu Kościelnym
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 4800
Data publikacji
2015-07-14 08:56:18
Numer
IX/46/2015
Tytuł
UCHWAŁA NR IX/46/2015 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 29 czerwca 2015 r w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze roku budżetowego, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze roku budżetowego.
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji