ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp: 4741
Data publikacji
2019-12-05 15:01:10
Numer
XIII/98/2019
Tytuł
w sprawie rozpatrzenia petycji Pana Konrada Łakomego
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 4742
Data publikacji
2019-12-05 14:56:13
Numer
XIII/97/2019
Tytuł
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Nidzickiego
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 4743
Data publikacji
2019-12-05 14:52:37
Numer
XIII/96/2019
Tytuł
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w 2020 roku
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 4744
Data publikacji
2019-12-05 14:47:14
Numer
XIII/95/2019
Tytuł
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Nidzickiego
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 4745
Data publikacji
2019-12-05 14:43:02
Numer
XIII/94/2019
Tytuł
w sprawie określenia zadań oraz zasad udzielania dofinansowania dla osób niepełnosprawnych w ramach rehabilitacji społecznej i zawodowej ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych na rok 2019
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 4746
Data publikacji
2019-12-05 14:37:02
Numer
XIII/93/2019
Tytuł
w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Nidzickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 4747
Data publikacji
2019-12-05 14:34:29
Numer
XIII/92/2019
Tytuł
w sprawie zmiany uchwały Nr XII/84/2019 Rady Powiatu w Nidzicy z dnia 15 października 2019 r. w sprawie zwolnienia z obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 4748
Data publikacji
2019-12-05 14:23:33
Numer
XIII/91/2019
Tytuł
w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego gimnazjum w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 4749
Data publikacji
2019-12-05 14:21:11
Numer
XIII/90/2019
Tytuł
w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach szkół i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 4750
Data publikacji
2019-12-05 14:15:38
Numer
XIII/88/2019
Tytuł
w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu w Nidzicy NR XLVI/273/2018 z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 4751
Data publikacji
2019-12-05 14:15:34
Numer
XII/89/2019
Tytuł
w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w publicznych placówkach oświatowych Powiatu Nidzickiego
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 4752
Data publikacji
2019-12-05 14:15:24
Numer
337/2019
Tytuł
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Wydziału Zarządzania Majątkiem, Architektury i Urbanistyki
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 4753
Data publikacji
2019-12-05 14:09:18
Numer
333/2019
Tytuł
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 4754
Data publikacji
2019-12-05 14:06:48
Numer
332/2019
Tytuł
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemców
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 4755
Data publikacji
2019-12-05 13:42:34
Numer
XII/87/2019
Tytuł
w sprawie zmian w wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nidzickiego na lata 2019-2039
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 4756
Data publikacji
2019-12-05 13:38:58
Numer
XIII/86/2019
Tytuł
w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2019
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 4757
Data publikacji
2019-12-05 13:17:19
Numer
38/138/2019
Tytuł
w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2019
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 4758
Data publikacji
2019-12-05 13:12:31
Numer
Z/38/2019
Tytuł
w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego w Nidzicy i ustalenia terminu jego odpracowania
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 4759
Data publikacji
2019-12-05 12:06:55
Numer
XVII/114/2019
Tytuł
w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Bartoszyce
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 4760
Data publikacji
2019-12-05 12:04:57
Numer
XVII/113/2019
Tytuł
w sprawie wyborów uzupełniających ławników do Sądu Rejonowego w Bartoszycach na kadencję od 2020 r. do 2023 r.
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji