ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp: 21
Data publikacji
2022-07-04 10:42:43
Numer
XXXVII/244/2022
Tytuł
w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy w Lubominie
Adres
Zobacz
Lp: 22
Data publikacji
2022-07-04 10:40:06
Numer
XXXVII/243/2022
Tytuł
w sprawie nabycia na rzecz Gminy Lubomino nieruchomości gruntowych.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy w Lubominie
Adres
Zobacz
Lp: 23
Data publikacji
2022-07-04 10:38:01
Numer
XXXVII/242/2022
Tytuł
w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Lubomino w roku szkolnym 2022/2023.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy w Lubominie
Adres
Zobacz
Lp: 24
Data publikacji
2022-07-04 10:36:02
Numer
XXXVII/241/2022
Tytuł
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubomino na rok 2022.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy w Lubominie
Adres
Zobacz
Lp: 25
Data publikacji
2022-07-04 10:27:53
Numer
XXXVII/240/2022
Tytuł
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubomino na lata 2022-2030.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy w Lubominie
Adres
Zobacz
Lp: 26
Data publikacji
2022-07-01 13:36:31
Numer
0050.36.2022
Tytuł
w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego w roku 2022.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy w Lubominie
Adres
Zobacz
Lp: 27
Data publikacji
2022-07-01 13:33:37
Numer
0050.35.2022
Tytuł
w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy w Lubominie
Adres
Zobacz
Lp: 28
Data publikacji
2022-07-01 13:30:25
Numer
0050.34.2022
Tytuł
w sprawie opracowania planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków pochodzących z Funduszu Pomocy.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy w Lubominie
Adres
Zobacz
Lp: 29
Data publikacji
2022-07-01 11:40:24
Numer
XXXVIII/535/22
Tytuł
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Jeziora Narie w gminie Morąg.
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Morągu
Adres
Zobacz
Lp: 30
Data publikacji
2022-07-01 11:35:06
Numer
XXXVIII/534/22
Tytuł
w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Morąg w roku szkolnym 2022/2023.
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Morągu
Adres
Zobacz
Lp: 31
Data publikacji
2022-07-01 11:29:51
Numer
Zarządzenie 435/2022
Tytuł
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla ekspertów wchodzących w skład komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Dubeninki
Adres
Zobacz
Lp: 32
Data publikacji
2022-07-01 11:29:47
Numer
Zarządzenie 434/2022
Tytuł
w sprawie ustalenia norm zużycia paliwa sprzętu silnikowego będącego własnością Gminy Dubeninki
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Dubeninki
Adres
Zobacz
Lp: 33
Data publikacji
2022-07-01 11:09:42
Numer
XXXVIII/533/22
Tytuł
w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania dotacji celowej z budżetu Gminy Morąg na dofinansowanie kosztów budowy studni głębinowych
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Morągu
Adres
Zobacz
Lp: 34
Data publikacji
2022-07-01 11:04:10
Numer
XXXVIII/532/22
Tytuł
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/485/22 Rady Miejskiej w Morągu z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Morąg na lata 2022 – 2025.
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Morągu
Adres
Zobacz
Lp: 35
Data publikacji
2022-07-01 11:01:25
Numer
XXXVIII/531/22
Tytuł
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/487/22 Rady Miejskiej w Morągu z dnia 25 marca 2022 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Morąg w 2022 r.
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Morągu
Adres
Zobacz
Lp: 36
Data publikacji
2022-07-01 10:47:32
Numer
XXXVIII/530/22
Tytuł
emisji obligacji przez Gminę Morąg
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Morągu
Adres
Zobacz
Lp: 37
Data publikacji
2022-07-01 07:54:34
Numer
0050.32.2022
Tytuł
w sprawie form udzielania pomocy obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie Gminy Lubomino w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy w Lubominie
Adres
Zobacz
Lp: 38
Data publikacji
2022-07-01 07:49:57
Numer
0050.31.2022
Tytuł
w sprawie trybu udzielenia dotacji na zadania w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy w Lubominie
Adres
Zobacz
Lp: 39
Data publikacji
2022-06-30 14:55:54
Numer
58/2022
Tytuł
ZARZĄDZENIE Nr 58/2022 Wójta Gminy Wydminy z dnia 28 czerwca 2022 roku w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Wydminy
Adres
Zobacz
Lp: 40
Data publikacji
2022-06-30 14:21:16
Numer
59/2022
Tytuł
ZARZĄDZENIE NR 59/2022 Wójta Gminy Wydminy z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie określenia okresu trwałości projektu pt. „Usługi indywidualnego transportu door-to-door w Gminie Wydminy” realizowanego w ramach konkursu grantowego dla jednostek samorządu terytorialnego ogłoszonego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach projektu pn. "Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych", realizowanego w ramach Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Wydminy
Adres
Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji