ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp: 241
Data publikacji
2022-05-26 18:19:58
Numer
37/2022
Tytuł
ZARZĄDZENIE Nr 37/2022 Wójta Gminy Wydminy z dnia 06 maja 2022 roku w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego w celu przeprowadzenia ponownych wyborów Sołtysa Sołectwa Gawliki Małe
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Wydminy
Adres
Zobacz
Lp: 242
Data publikacji
2022-05-26 18:12:05
Numer
43/2022
Tytuł
Zarządzenie Nr 43/2022 Wójta Gminy Wydminy z dnia 18 maja 2022 roku w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Wydminy za 2021 rok.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Wydminy
Adres
Zobacz
Lp: 243
Data publikacji
2022-05-26 13:59:12
Numer
81/2022
Tytuł
sprawie zmian budżetu gminy na 2022 rok
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Piecki
Adres
Zobacz
Lp: 244
Data publikacji
2022-05-26 11:51:33
Numer
IV/18/11
Tytuł
Uchwała Nr IV/18/11 Rady Gminy Małdyty z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie powołania Komisji Statutowej.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Małdyty
Adres
Zobacz
Lp: 245
Data publikacji
2022-05-26 11:28:10
Numer
XXXV/235/2022
Tytuł
w sprawie wskazania wstępnych miejsc lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych usytuowanych przy drogach gminnych na terenie Gminy Lubomino.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy w Lubominie
Adres
Zobacz
Lp: 246
Data publikacji
2022-05-26 11:25:48
Numer
XXXV/234/2022
Tytuł
w sprawie wyrażenia zgody ma zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy w Lubominie
Adres
Zobacz
Lp: 247
Data publikacji
2022-05-26 11:22:57
Numer
XXXV/233/2022
Tytuł
w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i w działce nr 6/7 w wysokości 50/100 części oraz udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego zbywanego na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy w Lubominie
Adres
Zobacz
Lp: 248
Data publikacji
2022-05-26 11:21:09
Numer
XXXV/232/2022
Tytuł
w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego nr 3 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i w działce nr 374/4 w wysokości 93/1000 części oraz udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego zbywanego na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy w Lubominie
Adres
Zobacz
Lp: 249
Data publikacji
2022-05-26 11:16:29
Numer
XXXV/231/2022
Tytuł
w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i w działce nr 374/4 w wysokości 88/1000 części oraz udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego zbywanego na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy w Lubominie
Adres
Zobacz
Lp: 250
Data publikacji
2022-05-26 11:14:38
Numer
XXXV/230/2022
Tytuł
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy w Lubominie
Adres
Zobacz
Lp: 251
Data publikacji
2022-05-26 11:10:28
Numer
XXXV/229/2022
Tytuł
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubomino na rok 2022.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy w Lubominie
Adres
Zobacz
Lp: 252
Data publikacji
2022-05-26 11:10:16
Numer
42/2022
Tytuł
w sprawie inwentaryzacji środków pieniężnych i depozytów, kasy fiskalnej oraz druków ścisłego zarachowania według stanu na dzień 12 maja 2022 r.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy w Barcianach
Adres
Zobacz
Lp: 253
Data publikacji
2022-05-26 11:07:51
Numer
41/2022
Tytuł
w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych Gminy Barciany w 2022 r.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy w Barcianach
Adres
Zobacz
Lp: 254
Data publikacji
2022-05-26 11:05:17
Numer
XXXV/228/2022
Tytuł
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubomino na lata 2022-2030.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy w Lubominie
Adres
Zobacz
Lp: 255
Data publikacji
2022-05-26 11:03:06
Numer
39/2022
Tytuł
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży mienia ruchomego.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy w Barcianach
Adres
Zobacz
Lp: 256
Data publikacji
2022-05-26 10:42:27
Numer
0050.48.2022
Tytuł
Zarządzenie Nr 0050.48.2022 Wójta Gminy Małdyty z dnia 19 maja 2022 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli finansowej w Stowarzyszeniu Edukacyjno-Gospodarczym "Nasza Szkoła" w Wielkim Dworze.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Małdyty
Adres
Zobacz
Lp: 257
Data publikacji
2022-05-26 10:29:33
Numer
IV/17/11
Tytuł
Uchwala Nr IV/17/11 Rady Gminy Małdyty z dnia 26 stycznia 2-11 r. w sprawie zmian w uchwale Rady Gminy Małdyty Nr VIII/78/03 z dnia 17 grudnia 2003 r. w sprawie określenia zasad nabywania,zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Małdyty
Adres
Zobacz
Lp: 258
Data publikacji
2022-05-26 10:23:26
Numer
IV/16/11
Tytuł
Uchwala Nr IV/16/11 Rady Gminy Małdyty z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr VI/39/07 Rady Gminy Małdyty z dnia 21 marca 2007 r. w sprawie określenia zasad przyznawania i wysokości diet przysługujących radnym Gminy Małdyty.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Małdyty
Adres
Zobacz
Lp: 259
Data publikacji
2022-05-26 09:37:14
Numer
IV/15/11
Tytuł
Uchwała Nr IV/15/11 Rady Gminy Małdyty z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży działki nie zabudowanej położonej w Szymonowie w drodze bezprzetargowej.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Małdyty
Adres
Zobacz
Lp: 260
Data publikacji
2022-05-26 09:32:54
Numer
IV/14/11
Tytuł
Uchwała Nr IV/14/11 Rady Gminy Małdyty z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży lokalu mieszkalnego na odrębną własność najemców wraz z przynależnym do lokalu pomieszczeniem gospodarczym i oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w gruncie, położonego w Małdytach ul. Prusa 4, w drodze bezprzetargowej.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Małdyty
Adres
Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji