ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp: 181
Data publikacji
2022-06-02 20:59:10
Numer
OR.0050.59.2022
Tytuł
w sprawie zmiany zarządzenia nr Or.0050.45.2022 Wójta Gminy Dąbrówno z 20.04.2022 r w sprawie ustalenia planu finansowego dla środków pochodzących z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy Ukrainie w szczególności dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy w Dąbrównie
Adres
Zobacz
Lp: 182
Data publikacji
2022-06-02 20:56:42
Numer
OR.0050.62.2022
Tytuł
w sprawie zmiany zarządzenia nr Or.0050.45.2022 Wójta Gminy Dąbrówno z 20.04.2022 r w sprawie ustalenia planu finansowego dla środków pochodzących z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy Ukrainie w szczególności dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy w Dąbrównie
Adres
Zobacz
Lp: 183
Data publikacji
2022-06-02 20:54:37
Numer
OR.0050.61.2022
Tytuł
w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrówno na 2022 r. i przeniesienia planów wydatków
Nazwa jednostki
Urząd Gminy w Dąbrównie
Adres
Zobacz
Lp: 184
Data publikacji
2022-06-02 14:43:43
Numer
L/2022
Tytuł
Protokół Sesji Rady Gminy
Nazwa jednostki
Urząd Gminy w Barcianach
Adres
Zobacz
Lp: 185
Data publikacji
2022-06-02 14:41:45
Numer
XLIX/2022
Tytuł
Protokół Sesji Rady Gminy
Nazwa jednostki
Urząd Gminy w Barcianach
Adres
Zobacz
Lp: 186
Data publikacji
2022-06-02 14:26:29
Numer
OR.0050.63.2022
Tytuł
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągów komunikacyjnych, pieszo-jezdnych na terenie gminy Dąbrówno”
Nazwa jednostki
Urząd Gminy w Dąbrównie
Adres
Zobacz
Lp: 187
Data publikacji
2022-06-02 13:31:05
Numer
48/2022
Tytuł
ZARZĄDZENIE Nr 48/2022 Wójta Gminy Wydminy z dnia 31 maja 2022 roku w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Wydminy
Adres
Zobacz
Lp: 188
Data publikacji
2022-06-02 12:38:57
Numer
LI/345/2022
Tytuł
w sprawie wyrażenia zgody na cofnięcie udziałów w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Barcianach spółka z ograniczoną odpowiedzialnością celem ich umorzenia
Nazwa jednostki
Urząd Gminy w Barcianach
Adres
Zobacz
Lp: 189
Data publikacji
2022-06-02 12:38:57
Numer
LI/344/2022
Tytuł
w sprawie zmian w budżecie gminy Barciany na 2022 rok
Nazwa jednostki
Urząd Gminy w Barcianach
Adres
Zobacz
Lp: 190
Data publikacji
2022-06-02 12:38:57
Numer
LI/343/2022
Tytuł
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barciany na lata 2022-2035
Nazwa jednostki
Urząd Gminy w Barcianach
Adres
Zobacz
Lp: 191
Data publikacji
2022-06-02 08:51:51
Numer
XLIV/276/22
Tytuł
W sprawie zmiany Uchwały Nr XX/122/20 Rady Gminy Piecki z dnia 4 maja 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Piecki
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Piecki
Adres
Zobacz
Lp: 192
Data publikacji
2022-06-02 08:43:55
Numer
XLIV/277/22
Tytuł
W sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu przez rolników oraz regulaminu prowadzenia handlu w miejscach wyznaczonych
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Piecki
Adres
Zobacz
Lp: 193
Data publikacji
2022-06-02 08:35:32
Numer
XLIV/275/22
Tytuł
W sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie stawki tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Piecki
Adres
Zobacz
Lp: 194
Data publikacji
2022-06-02 08:32:41
Numer
XLIV/273/22
Tytuł
W sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Piecki na lata 2022 – 2032.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Piecki
Adres
Zobacz
Lp: 195
Data publikacji
2022-06-01 13:13:56
Numer
XLIV/274/22
Tytuł
W sprawie zmian budżetu gminy na 2022 rok
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Piecki
Adres
Zobacz
Lp: 196
Data publikacji
2022-06-01 10:04:55
Numer
Zarządzenie 421/2022
Tytuł
w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Dubeninki.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Dubeninki
Adres
Zobacz
Lp: 197
Data publikacji
2022-06-01 08:22:34
Numer
V/42/11
Tytuł
Uchwała Nr V/42/11 Rady Gminy Małdyty z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie ustalenia górnej stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi polegające na odbiorze i transporcie nieczystości ciekłych.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Małdyty
Adres
Zobacz
Lp: 198
Data publikacji
2022-06-01 08:11:23
Numer
V/41/11
Tytuł
Uchwała Nr V/41/11 Rady Gminy Małdyty z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży działki nie zabudowanej położonej w Karczemce obręb Leśnica w drodze bezprzetargowej.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Małdyty
Adres
Zobacz
Lp: 199
Data publikacji
2022-06-01 07:52:13
Numer
V/40/11
Tytuł
Uchwała Nr V/40/11 Rady Gminy Małdyty z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie od Skarbu Państwa na rzecz Gminy Małdyty prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w obrębie geodezyjnym Leszczynka gm. Małdyty.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Małdyty
Adres
Zobacz
Lp: 200
Data publikacji
2022-06-01 07:40:11
Numer
V/39/11
Tytuł
Uchwała Nr V/39/11 Rady Gminy Małdyty z dnia 30 marca 2011 r. dotycząca zmian w uchwale Rady Gminy Małdyty Nr IV/7/11 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małdyty na lata 2011-2030.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Małdyty
Adres
Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji