ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp: 1
Data publikacji
2023-09-22 14:23:34
Numer
776/2023
Tytuł
Zarządzenie Nr 776/2033 Wójta Gminy Lubawa z dnia 15 września 2023 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. informatyki oraz operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Lubawa w wyborach do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej oraz Referendum Ogólnokrajowego, zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Lubawa
Adres
Zobacz
Lp: 2
Data publikacji
2023-09-22 14:12:38
Numer
775/2023
Tytuł
Zarządzenie Nr 775/2033 Wójta Gminy Lubawa z dnia 15 września 2023 r. w sprawie powołania członków komisji przetargowej
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Lubawa
Adres
Zobacz
Lp: 3
Data publikacji
2023-09-22 14:10:03
Numer
774/2023
Tytuł
Zarządzenie Nr 774/2033 Wójta Gminy Lubawa z dnia 12 września 2023 r. w sprawie upoważnienia do odbioru komputerów przenośnych typu laptop i podpisania protokołu końcowego oraz do dokonania czynności w zakresie zawarcia oraz realizacji umów przekazania na własność lub umów użyczenia komputera przenośnego typu laptop
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Lubawa
Adres
Zobacz
Lp: 4
Data publikacji
2023-09-22 14:10:03
Numer
773/2023
Tytuł
Zarządzenie Nr 773/2033 Wójta Gminy Lubawa z dnia 12 września 2023 r. w sprawie upoważnienia do odbioru komputerów przenośnych typu laptop i podpisania protokołu końcowego oraz do dokonania czynności w zakresie zawarcia oraz realizacji umów przekazania na własność lub umów użyczenia komputera przenośnego typu laptop
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Lubawa
Adres
Zobacz
Lp: 5
Data publikacji
2023-09-22 14:10:03
Numer
772/2023
Tytuł
Zarządzenie Nr 772/2033 Wójta Gminy Lubawa z dnia 12 września 2023 r. w sprawie upoważnienia do odbioru komputerów przenośnych typu laptop i podpisania protokołu końcowego oraz do dokonania czynności w zakresie zawarcia oraz realizacji umów przekazania na własność lub umów użyczenia komputera przenośnego typu laptop
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Lubawa
Adres
Zobacz
Lp: 6
Data publikacji
2023-09-22 14:10:03
Numer
771/2023
Tytuł
Zarządzenie Nr 771/2033 Wójta Gminy Lubawa z dnia 12 września 2023 r. w sprawie upoważnienia do odbioru komputerów przenośnych typu laptop i podpisania protokołu końcowego oraz do dokonania czynności w zakresie zawarcia oraz realizacji umów przekazania na własność lub umów użyczenia komputera przenośnego typu laptop
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Lubawa
Adres
Zobacz
Lp: 7
Data publikacji
2023-09-22 14:10:03
Numer
770/2023
Tytuł
Zarządzenie Nr 770/2033 Wójta Gminy Lubawa z dnia 12 września 2023 r. w sprawie upoważnienia do odbioru komputerów przenośnych typu laptop i podpisania protokołu końcowego oraz do dokonania czynności w zakresie zawarcia oraz realizacji umów przekazania na własność lub umów użyczenia komputera przenośnego typu laptop
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Lubawa
Adres
Zobacz
Lp: 8
Data publikacji
2023-09-22 14:10:03
Numer
769/2023
Tytuł
Zarządzenie Nr 769/2033 Wójta Gminy Lubawa z dnia 12 września 2023 r. w sprawie upoważnienia do odbioru komputerów przenośnych typu laptop i podpisania protokołu końcowego oraz do dokonania czynności w zakresie zawarcia oraz realizacji umów przekazania na własność lub umów użyczenia komputera przenośnego typu laptop
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Lubawa
Adres
Zobacz
Lp: 9
Data publikacji
2023-09-22 14:10:03
Numer
768/2023
Tytuł
Zarządzenie Nr 768/2033 Wójta Gminy Lubawa z dnia 12 września 2023 r. w sprawie upoważnienia do odbioru komputerów przenośnych typu laptop i podpisania protokołu końcowego oraz do dokonania czynności w zakresie zawarcia oraz realizacji umów przekazania na własność lub umów użyczenia komputera przenośnego typu laptop
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Lubawa
Adres
Zobacz
Lp: 10
Data publikacji
2023-09-22 13:16:32
Numer
766/2023
Tytuł
Zarządzenie Nr 766/2033 Wójta Gminy Lubawa z dnia 11 września 2023 r. w sprawie powołania członków komisji przetargowej
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Lubawa
Adres
Zobacz
Lp: 11
Data publikacji
2023-09-22 12:52:13
Numer
760/2023
Tytuł
Zarządzenie Nr 760/2033 Wójta Gminy Lubawa z dnia 31 sierpnia 2023 r. zmieniające Zarządzenie Nr 676/2022 Wójta Gminy Lubawa z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie nabycia nieruchomości na mienie komunalne
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Lubawa
Adres
Zobacz
Lp: 12
Data publikacji
2023-09-22 12:52:13
Numer
759/2023
Tytuł
Zarządzenie Nr 759/2033 Wójta Gminy Lubawa z dnia 31 sierpnia 2023 r. zmieniające Zarządzenie Nr 588/2023 Wójta Gminy Lubawa z dnia 14 lipca 2022 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Lubawa
Adres
Zobacz
Lp: 13
Data publikacji
2023-09-22 12:42:50
Numer
XLVII/297/23
Tytuł
Uchwała Nr XLVII/297/23 Rady Gminy Lubawa z dnia 31 sierpnia 2023 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubawa na lata 2023-2032
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Lubawa
Adres
Zobacz
Lp: 14
Data publikacji
2023-09-22 12:42:49
Numer
XLVII/298/23
Tytuł
Uchwała Nr XLVII/298/23 Rady Gminy Lubawa z dnia 31 sierpnia 2023 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Lubawa
Adres
Zobacz
Lp: 15
Data publikacji
2023-09-21 15:01:51
Numer
LXVI/401/23
Tytuł
w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX/314/22 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 26 lipca 2022 roku w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy i Wsi Dąbrówno dla działki ewidencyjnej nr 530/9 w obrębie geodezyjnym Dąbrówno, Gmina Dąbrówno
Nazwa jednostki
Urząd Gminy w Dąbrównie
Adres
Zobacz
Lp: 16
Data publikacji
2023-09-21 14:59:06
Numer
LXVI/400/23
Tytuł
w sprawie zmian w budżecie gminy Dąbrówno na 2023 r.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy w Dąbrównie
Adres
Zobacz
Lp: 17
Data publikacji
2023-09-21 14:54:56
Numer
LXVI/399/23
Tytuł
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrówno na lata 2023-2035.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy w Dąbrównie
Adres
Zobacz
Lp: 18
Data publikacji
2023-09-21 11:10:01
Numer
73/2023
Tytuł
ZARZĄDZENIE Nr 73/2023 Wójta Gminy Wydminy z dnia 21 września 2023 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu z tytułu najmu lub dzierżawy nieruchomości komunalnych
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Wydminy
Adres
Zobacz
Lp: 19
Data publikacji
2023-09-21 11:05:21
Numer
72/2023
Tytuł
ZARZĄDZENIE Nr 72/2023 Wójta Gminy Wydminy z dnia 21 września 2023 roku w sprawie określenia stawek czynszu za lokale mieszkalne stanowiące własność Gminy Wydminy
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Wydminy
Adres
Zobacz
Lp: 20
Data publikacji
2023-09-20 14:12:10
Numer
176/2023
Tytuł
W sprawie powołania komisji przetargowej
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Piecki
Adres
Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji