ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp: 1
Data publikacji
2022-12-06 15:11:46
Numer
182/2022
Tytuł
W sprawie zmian budżetu gminy na 2022 rok
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Piecki
Adres
Zobacz
Lp: 2
Data publikacji
2022-12-06 15:03:35
Numer
184/2022
Tytuł
W sprawie powołania komisji odbiorowej
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Piecki
Adres
Zobacz
Lp: 3
Data publikacji
2022-12-06 13:29:45
Numer
XXXIX/242/22
Tytuł
Uchwała Nr XXXIX/242/22 Rady Gminy Lubawa z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie stawek podatku od nieruchomości
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Lubawa
Adres
Zobacz
Lp: 4
Data publikacji
2022-12-06 13:29:45
Numer
XXXIX/241/22
Tytuł
Uchwała Nr XXXIX/241/22 Rady Gminy Lubawa z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Lubawa
Adres
Zobacz
Lp: 5
Data publikacji
2022-12-06 13:29:45
Numer
XXXIX/239/22
Tytuł
Uchwała Nr XXXIX/239/22 Rady Gminy Lubawa z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Lubawa
Adres
Zobacz
Lp: 6
Data publikacji
2022-12-06 13:29:44
Numer
XXXIX/246/22
Tytuł
Uchwała Nr XXXIX/246/22 Rady Gminy Lubawa z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie zmieniającą uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Lubawa
Adres
Zobacz
Lp: 7
Data publikacji
2022-12-06 13:29:44
Numer
XXXIX/245/22
Tytuł
Uchwała Nr XXXIX/245/22 Rady Gminy Lubawa z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Lubawa
Adres
Zobacz
Lp: 8
Data publikacji
2022-12-06 13:29:44
Numer
XXXIX/244/22
Tytuł
Uchwała Nr XXXIX/244/22 Rady Gminy Lubawa z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie Programu współpracy Gminy Lubawa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Lubawa
Adres
Zobacz
Lp: 9
Data publikacji
2022-12-06 13:29:44
Numer
XXXIX/243/22
Tytuł
Uchwała Nr XXXIX/243/22 Rady Gminy Lubawa z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie stawek podatku od środków transportowych
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Lubawa
Adres
Zobacz
Lp: 10
Data publikacji
2022-12-06 13:20:25
Numer
124/2022
Tytuł
w sprawie powołania Komisji Wyborczej do przeprowadzenia wyboru członków Gminnej Rady Seniorów w Barcianach
Nazwa jednostki
Urząd Gminy w Barcianach
Adres
Zobacz
Lp: 11
Data publikacji
2022-12-06 13:18:38
Numer
120/2022
Tytuł
w sprawie ustalenia ceny sprzedawanego przez Gminę Barciany paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego
Nazwa jednostki
Urząd Gminy w Barcianach
Adres
Zobacz
Lp: 12
Data publikacji
2022-12-06 13:16:41
Numer
0050.92.2022
Tytuł
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej aktywów będących własnością Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, a użytkowanych przez Urząd Gminy w Lubominie.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy w Lubominie
Adres
Zobacz
Lp: 13
Data publikacji
2022-12-06 13:16:17
Numer
119/2022
Tytuł
w sprawie wprowadzenia szczególnych rozwiązań mających na celu zmniejszenia całkowitego zużycia energii elektrycznej w budynku Urzędu Gminy w Barcianach
Nazwa jednostki
Urząd Gminy w Barcianach
Adres
Zobacz
Lp: 14
Data publikacji
2022-12-06 13:10:11
Numer
115/2022
Tytuł
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę
Nazwa jednostki
Urząd Gminy w Barcianach
Adres
Zobacz
Lp: 15
Data publikacji
2022-12-06 13:08:08
Numer
114/2022
Tytuł
w sprawie zmian w budżecie Gminy Barciany na 2022 rok
Nazwa jednostki
Urząd Gminy w Barcianach
Adres
Zobacz
Lp: 16
Data publikacji
2022-12-06 13:06:28
Numer
113/2022
Tytuł
w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa
Nazwa jednostki
Urząd Gminy w Barcianach
Adres
Zobacz
Lp: 17
Data publikacji
2022-12-06 13:04:54
Numer
111/2022
Tytuł
w sprawie zmian w budżecie Gminy Barciany na 2022 rok
Nazwa jednostki
Urząd Gminy w Barcianach
Adres
Zobacz
Lp: 18
Data publikacji
2022-12-06 13:03:21
Numer
108/2022
Tytuł
w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży
Nazwa jednostki
Urząd Gminy w Barcianach
Adres
Zobacz
Lp: 19
Data publikacji
2022-12-06 12:37:36
Numer
XXVII/228/22
Tytuł
w sprawie obniżenia ceny żyta jako podstawy naliczania podatku rolnego na obszarze Gminy
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Dubeninki
Adres
Zobacz
Lp: 20
Data publikacji
2022-12-06 12:33:11
Numer
XXVII/227/22
Tytuł
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Dubeninki
Adres
Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji